Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa V năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 16/3/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa V năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (online).

Dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (trước ngày 18/01/2023); chuyên viên quản lý Lớp cùng 49 học viên.

Tại buổi lễ, chuyên viên Hồ Sĩ Hoàng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (trước ngày 18/01/2023) công bố Quyết định số 369/QĐ-HCQG ngày 10/3/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa V năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (online) tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa bồi dưỡng có tổng thời lượng 160 tiết. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và thực hiện 02 bài kiểm tra.

1

Chuyên viên Hồ Sĩ Hoàng công bố Quyết định mở lớp

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (trước ngày 18/01/2023) hoan nghênh 49 học viên tham gia lớp học, đồng thời nêu rõ mục tiêu của khóa học là đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng cần thiết cho học viên trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường hiệu quả và năng lực thực thi công vụ; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên. TS. Nguyễn Thế Tài đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc lịch học, kỷ luật lớp học, phát huy vai trò chủ động tích cực của người học trên môi trường trực tuyến, đảm bảo kết nối mạng ổn định và tuân thủ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng; chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận trao đổi tích cực với giảng viên các nội dung chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả học tập, đồng thời đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý lớp học cần phải theo sát tình hình học tập và chuyên cần của Lớp, hỗ trợ tối đa cơ sở vật chất và kỹ thuật để khóa học thành công tốt đẹp.

3

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu

Đại diện tập thể Lớp, học viên Nguyễn Thị Xuân phát biểu gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị cập nhật những kiến thức và kỹ năng có giá trị thực tiễn trong công việc; cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung chuyên đề, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế; xây dựng tập thể lớp đoàn kết hợp tác; chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất.

4

Học viên Nguyễn Thị Xuân phát biểu

2

Đại biểu và học viên tham gia Lễ khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.