Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa VII năm 2023 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Sáng ngày 22/4/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa VII năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Dự Lễ khai giảng có ThS. Trần Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng tại Đà Lạt (trước ngày 01/01/2023), Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng tại Đà Lạt (trước ngày 01/01/2023); chuyên viên quản lý Lớp cùng các học viên của lớp bồi dưỡng.

Tại buổi lễ, chuyên viên Nguyễn Thị Liên, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại Đà Lạt công bố Quyết định số 996/QĐ-HCQG ngày 17/04/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa VII năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng trực tuyến kết hợp trực tiếp tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khóa bồi dưỡng có tổng thời lượng 160 tiết. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và thực hiện 02 bài kiểm tra.

4

Chuyên viên Nguyễn Thị Liên công bố Quyết định tổ chức lớp

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ThS. Trần Thị Xuyến, Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng tại Đà Lạt (trước ngày 01/01/2023), Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh các học viên tham gia lớp học, nêu rõ mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cập nhật kiến thức kỹ năng cần thiết về quản lý hành chính nhà nước trong thực thi nhiệm vụ chức trách đối với cán bộ công chức viên chức đang giữ ngạch chuyên viên góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế; nhấn mạnh chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên mới có nhiều sự đổi mới với sự tăng cường các kỹ năng vô cùng thiết thực và có giá trị cho ngạch chuyên viên như kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng soạn thảo văn bản … . Để khóa học thành công tốt đẹp, bên cạnh đội ngũ giảng viên Học viện có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tế tham gia giảng dạy, ThS. Trần Thị Xuyến đề nghị học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc lịch học, kỷ luật lớp học; chủ động tích cực của người học trên môi trường trực tuyến; tương tác và tham gia thảo luận trao đổi tích cực với giảng viên nội dung các chuyên đề, đồng thời đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý lớp học cần phải theo sát tình hình học tập và công tác điểm danh chuyên cần của Lớp, lắng nghe và hỗ trợ tối đa theo khả năng các nhu cầu của lớp nhẳm đảm bảo hiệu quả học tập.

8

ThS. Trần Thị Xuyến phát biểu

2

1

Đại biểu và học viên tham gia Lễ khai giảng

Tin bài: Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.