Lịch học kỳ 1 năm học 2016-2017 các lớp Đại học chính quy cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2016 – 2017 sinh viên các lớp KS14, KS15, KS16

 

Comments are closed.