Lịch học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp Đại học chính quy cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Thông báo thông tin về kế hoạch đào tạo học kì I năm học 2017 – 2018 sinh viên các lớp KS15, KS16, KS17, KS18

Comments are closed.