Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ khóa 3 năm 2023

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, sáng ngày 21/3/2023 Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ khóa 3/2023 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp với hai điểm cầu tại Hà Nội và tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự Lễ khai giảng, về phía Học viện tại Hà Nội có TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, Ban Quản lý bồi dưỡng; về phía Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh có TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (trước ngày 18/01/2023); chuyên viên quản lý Lớp cùng các học viên của Lớp bồi dưỡng.

Khóa bồi dưỡng có thời lượng 80 tiết. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; sau đó đi thực tế, làm bài kiểm tra.

Một số hình ảnh buổi Lễ tại Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh

4

1

3

2

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.