Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2022

Sáng ngày 09/12/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2022 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Tại Phân viện, thừa ủy quyền của lãnh đạo, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng đã trao chứng chỉ cho 23 học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng.

Một số hình ảnh của buổi Lễ tại Phân viện  Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh:

Bản sao của 5

Bản sao của 4

 TS. Nguyễn Thế Tài trao chứng chỉ cho học viên

Bản sao của 1

Quang cảnh buổi lễ trực tuyến

Bản sao của 2

Quang cảnh buổi lễ trực tiếp tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.