Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xây dựng và phát triển Học viện

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia đã long trọng tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho các cá nhân có nhiều cống hiến và thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân: TS. Phạm Quang Huy – Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và ông Bùi Quốc Hồng – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện.

aIMG_4715-001

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho TS. Phạm Quang HuyaIMG_4728-001

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Bùi Quốc Hồng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.