Phân viện Học viện Hành chính Quốc gian tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức các Hội thảo và Tọa đàm theo Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao, trong các ngày 27 và 28/6/2019, các Hội thảo và Tọa đàm khoa học đã được tổ chức dưới sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Phân viện, các đơn vị chủ trì, lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên của Phân viện quan tâm.

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 1Quang cảnh Tọa đàm của Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 2Quang cảnh Hội thảo của Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 3Quang cảnh Tọa đàm của Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại các Hội thảo và Tọa đàm khoa học, TS. Hà Quang Thanh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc về nội dung của các Hội thảo và Tọa đàm của các đơn vị được giao chủ trì, sự tham gia viết và gửi bài tham luận của các nhà khoa học và quản lý, giảng viên đã làm phong phú và bổ túc để làm rõ những vấn đề Hội thảo và Tọa đàm đặt ra, đồng thời nhấn mạnh sự chuyển đổi mô hình tổ chức mới của Học viện và Phân viên theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã tác động rất lớn đến công tác đào tạo bồi dưỡng của Phân viện và đòi hỏi Phân viện phải có sự điều chỉnh phù hợp để thích ứng với sự thay đổi này và tiếp tục duy trì phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu của xã hội đặt ra. Theo đó, để Hội thảo và Tọa đàm bảo đạt yêu cầu về chất lượng và có tính thiết thực thì đơn vị chủ trì cần bám sát các nội dung đã dự kiến, chủ động linh hoạt trong điều hành và mở rộng dân chủ trong thảo luận để các đại biểu có thể tham gia trao đổi được nhiều nhất làm cơ sở cho đúc rút được những luận cứ và kinh nghiệm từ thực tiễn.

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 4TS. Hà Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại một trong các Hội thảo và Tọa đàm khoa học

Tại Tọa đàm khoa học với chủ đề “Năng lực lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong cơ quan hành chính nhà nước” do bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự chủ trì chiều 27/6/2019 đã có gần 20 tham luận gửi và tham gia tại Tọa đàm như chuyển đổi từ giảng dạy đại học sang đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức – Thực trạng và giải pháp cho bộ môn tại Phân viện của ThS. Trần Anh Hùng; Hoàn thiện quy định về xây dựng khung năng lực lãnh đạo cấp phòng trong cơ quan hành chính nhà nước của ThS. Nguyễn Thị Minh Lý; Từ kết quả cải cách tổ chức bộ máy tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi – bàn về năng lực quản lý của lãnh đạo cấp phòng của ThS. Trần Thị Vành Khuyên; Phương pháp đánh giá thực thi công vụ của lãnh đạo cấp phòng – từ khảo sát thực tiễn tại UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi của TS. Nguyễn Thị Thu Hòa.v.v… Theo đó, các tham luận đã làm rõ nét hơn về phương pháp luận, luận cứ, kinh nghiệm thực tiễn của nội dung phục vụ nhiệm vụ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 5TS. Nguyễn Thị Thu Hòa phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 6TS. Trần Trí Trinh phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 7ThS. Trần Anh Hùng phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 8ThS. Nguyễn Thị Minh Lý phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 9ThS. Trần Thị Vành Khuyên phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp của chính quyền địa phương” do Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở chủ trì sáng ngày 28/6/2019 đã có trên 15 báo cáo tham luận được gửi trước hoặc tham luận trực tiếp tại Hội thảo với một số vấn đề được đề cập như khái niệm tình huống khẩn cấp của TS.GVCC. Phạm Quang Huy; Một số kỹ năng cần bồi dưỡng cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống khẩn cấp của chính quyền địa phương của ThS. Trần Đức Tuấn; Việc vận dụng kỹ năng xử lý tình huống xung đột tôn giáo ở Việt Nam hiện nay của ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên; Kinh nghiệm rút ra từ việc xử lý điểm nóng chính trị – xã hội ở các tỉnh Tây Nguyên của giảng viên Lê Văn Phúc; Xử lý tình huống trong giải quyết khiếu nại tố cáo – phân tích một số trường hợp cụ thể tại các KCN ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của CN. Nguyễn Thị Mến (Phó Chánh thanh tra Sở LĐTB và XH tỉnh Đồng Nai).v.v…đã làm rõ thêm thông qua việc xử lý tình huống khẩn cấp của chính quyền các cấp có thể đánh giá tầm nhìn và năng lực lãnh đạo, nhà quản lý trong xử lý tình huống, đánh giá mức độ ổn định về chính trị – xã hội tại địa bàn quản lý, đánh giá mối quan hệ và uy tín giữa chính quyền với người dân, kịp phát hiện những bất cập, mâu thuẫn trong quy định pháp luật và cơ chế chính sách của nhà nước.

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 10TS. Hà Quang Thanh phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 11TS. Nguyễn Hoàng Anh phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 12TS.GVCC Phạm Quang Huy phát biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Tọa đàm khoa học với chủ đề “Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, đọc và soạn thảo các loại văn bản bằng tiếng Anh chuyên ngành hành chính” do Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện chủ trì chiều ngày 28/6/2019 đã có gần 10 báo cáo tham luận được gửi trước hoặc tham gia trực tiếp tại Tọa đàm với một số vấn đề được đề cập như sự cần thiết của tiếng Anh và việc sử dụng tiếng Anh trong cơ quan hành chính hiện nay của CN. Bùi Quốc Hồng; Một số từ và cấu trúc thường gặp trong soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh của ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh; Những vướng mắc của giáo viên tiếng Anh trong công tác bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của ThS. Võ Thị Minh Ngân; Nghiên cứu những vấn đề và nhu cầu về việc sử dụng tiếng Anh của đội ngũ nhân viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh của ThS. Bùi Thị Huệ.v.v… đã làm rõ thêm vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tiếng Anh trong xu thế hội nhập hiện nay và hoàn thiện nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức trong tình hình hiện nay.

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 13CN. Bùi Quốc Hồng phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 14ThS. Nguyễn Thị Ngọc Linh phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 15ThS. Bùi Thị Lộc phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Hội thảo và Tọa đàm năm 2019 _ 16ThS. Võ Thị Minh Ngân phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Đánh giá chung từ các Hội thảo và Tọa đàm khoa học đã được tổ chức là các chủ đề đặt ra mang tính cấp thiết và phù hợp, nội dung được chuẩn bị khá kỹ lưỡng và có chất lượng phù hợp với chủ đề, việc trao đổi tại các Hội thảo và Tọa đàm đảm bảo tính khoa học, dân chủ và xây dựng đã góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra. Qua các Hội thảo và Tọa đàm khoa học này đã góp phần củng cố về phương pháp luận, bổ túc thêm tính thực tiễn cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các đơn vị thuộc Phân viện nhằm đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ được giao./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.