Phối hợp tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2022 tại Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, sáng ngày 04/10/2022, tại Phòng 209, nhà A, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 18 năm 2022 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.

Dự Lễ khai giảng, về phía Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh có TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; lãnh đạo các Phòng và Bộ môn của Phân viện; các chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng cùng 23 học viên lớp của Lớp.

Một số hình ảnh của buổi lễ tại Phân viện  tại TP. Hồ Chí Minh

Bản sao của Hinh 2 Bản sao của Hinh 1 Bản sao của Hinh 3

 

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.