Phòng NN-TH và TT-TV và Bộ môn QLNN về KT và TTC thuộc Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao, trong các ngày 30/7/2019 và 31/8/2019 Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện (gọi tắt là Phòng NN-TH và TT-TV) và Bộ môn QLNN về Kinh tế và Tài chính Công (gọi tắt là Bộ môn QLNN về KT và TTC) thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã lần lượt tổ chức Tọa đàm khoa học theo nội dung đã được phê duyệt với sự tham gia của các nhà khoa học và giảng viên trong và ngoài Phân viện. Cụ thể:

1. Sáng ngày 30/7/2019, Phòng NN-TH và TT-TV đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng nội dung bồi dưỡng kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin của cá nhân và tổ chức khi sử dụng Internet nhằm chia sẻ và tiếp thu các ý kiến đóng góp về thực trạng cá nhân và tổ chức cần được bồi dưỡng kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trong bối cảnh hiện nay và nội dung bồi dưỡng. Qua đó, Phòng hoàn thiện nội dung bồi dưỡng để trình lãnh đạo Phân viện xem xét đưa nội dung bồi dưỡng kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin của cá nhân và tổ chức khi sử dụng Internet vào Bộ tài liệu các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng của Phân viện.

Tọa đàm T8 2019 _ 1Toàn cảnh Tọa đàm của Phòng NN-TH và TT-TV

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga – Phó Trưởng phòng NN-TH và TT-TV đã đề nghị đại biểu tập trung thảo luận vào các vấn đề như Nhu cầu về kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin của cá nhân và tổ chức khi sử dụng Internet trong thực tế; yêu cầu đảm bảo kỹ năng an toàn thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; nội dung bồi dưỡng kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin…

Tọa đàm T8 2019 _ 2ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Theo đó, tại Tọa đàm ngoài các bài tham luận về “Thực trạng công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương” và “Kinh nghiệm của một số quốc gia và tổ chức về nâng cao nhận thức an toàn thông tin mạng của cá nhân, tổ chức thì Phòng NN-TH và TT-TV đã giới thiệu khung Chuyên đề bồi dưỡng Nhận thức và kỹ năng cơ bản về bảo mật thông tin với 3 nội dung chủ yếu gồm:

- Nhận thức về siêu dữ liệu; kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin file (tập tin) khi gửi – nhận qua mạng Internet (Metadata – An toàn thông tin trên Mạng);

- Nhận thức và kỹ năng phòng tránh các phương thức tấn công mạng phổ biến hiện nay (Các phương thức tấn công mạng phổ biến hiện nay);

- Kỹ năng nhận diện và kiểm tra một email có dấu hiệu khả nghi (Chuyên đề nhận diện và kiểm tra một email có dấu hiệu khả nghi).

Tọa đàm T8 2019 _ 3Thuyết trình của ThS. Trần Quảng Sơn

Tọa đàm T8 2019 _ 4Thuyết trình của ThS. Cao Hữu Quý

Tọa đàm T8 2019 _ 5ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Phó Trưởng phòng NCKH và HTQT phát biểu tham luận

Tọa đàm T8 2019 _ 6TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn NNPL và LLCS phát biểu tham luận

Tọa đàm T8 2019 _ 7 CN. Bùi Quốc Hồng – Trưởng phòng NN-TH và TT-TV phát biểu tham luận

Qua Tọa đàm của Phòng NN-TH và TT-TV có thể khẳng định sự cần thiết và tính cấp thiết của việc bồi dưỡng kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trong bối cảnh hiện nay cho mỗi cá nhân, đồng thời Nhà nước cần có quy định đảm bảo kỹ năng an toàn thông tin cho cá nhân; và nhu cầu từ người dùng cuối (đặc biệt nhóm không chuyên về công nghệ thông tin).

2. Sáng 31/8/2019, Bộ môn QLNN về KT và TTC đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng QLNN về kinh tế và Tài chính công trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp”.

Tọa đàm T8 2019 _ 8Toàn cảnh Tọa đàm khoa học của Bộ môn QLNN về KT và TTC

Theo đó, sau phát biểu đề dẫn Tọa đàm khoa học của TS. Mai Đình Lâm – Trưởng Bộ môn QLNN về KT và TTC đã có bài tham luận của TS.GVCC Đào Đăng Kiên về “Một số kinh nghiệm soạn thảo tài liệu bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công chức viên chức cấp cơ sở” và thuyết trình 8 chuyên đề được dự thảo lấy ý kiến với các nội dung gồm:

- Kỹ năng lập kế hoạch tài chính 5 năm, tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm;

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế;

- Kế toán dành cho lãnh đạo cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Kỹ năng phân phối kết quả tài chính trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Kỹ năng giám sát đầu tư xây dựng cơ bản của Hội đồng nhân dân;

- Kỹ năng thẩm tra dự án đầu tư công dành cho lãnh đạo;

- Kiến thức thuế dành cho lãnh đạo cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Kỹ năng quản lý xã hội hóa cung ứng dịch vụ công trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tọa đàm T8 2019 _ 9TS. Mai Đình Lâm phát biểu đề dẫn và thuyết trình tại Tọa đàm

Tọa đàm T8 2019 _ 10TS.GVCC Đào Đăng Kiên phát biểu tham luận

Tọa đàm T8 2019 _ 11ThS. Nguyễn Chi Mai – Phó Trưởng Bộ môn QLNN về KT và TTC thuyết trình

Tọa đàm T8 2019 _ 12ThS. Bùi Trường Giang thuyết trình chuyên đề

Kết quả Tọa đàm Bộ môn QLNN về KT và TTC cho thấy tính cần thiết và sự phù hợp của các tài liệu bồi dưỡng kỹ năng do Bộ môn xây dựng và đáp ứng các yêu cầu đặt ra của Phân viện về tính phù hợp, tính khoa học, cách trình bày diễn đạt cùng các khuyến nghị. Tuy nhiên, Tọa đàm cũng lưu ý thêm về nội dung cần thực tế (cầm tay chỉ việc) và thiết thực hơn (các bài tập tình huống) với các đối tượng bồi dưỡng, hạn chế  nhất là nội dung lý thuyết mà không gắn với thực tiễn cũng như tài liệu nên lấy ý kiến các đối tượng đang điều hành quản lý ở cơ sở để có đánh giá thêm trước khi đưa vào thực tế giảng dạy.

Nhìn chung các Tọa đàm khoa học diễn ra trong không khí cởi mở và xây dựng, chủ đề của Tọa đàm đặt ra là thiết thực và phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân viện và Học viện trong tình hình mới.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.