Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường thăm và làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 04/02/2023, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thăm và làm việc tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự buổi làm việc về phía Học viện có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số khoa, ban của Học viện; Ban Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (thời điểm trước ngày 01/01/2023); lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (thời điểm trước ngày 01/01/2023); lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Bản sao của 9

Thứ trưởng Triệu Văn Cường chủ trì cuộc họp

Mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nêu mục đích của buổi làm việc đồng thời bày tỏ sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Bộ Nội vụ đối với hoạt động của Học viện nói chung và Phân viện nói riêng.

Bản sao của 3

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh báo cáo tại cuộc họp

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện đã báo cáo khái quát tình hình và kết quả hoạt động Phân viện, các hoạt động trọng tâm gồm: Thực hiện sáp nhập Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại Tp. Hồ Chí Minh (thời điểm trước ngày 01/01/2023) vào Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; công tác quản lý cơ sở vật chất, tài sản và tài chính của Phân viện; công tác sắp xếp và tổ chức nhân sự; công tác đào tạo bồi dưỡng;.. 

Trong cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu, trình bày ý kiến xoay quanh công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thời gian đầu sáp nhập như tổ chức sắp xếp nhân sự, công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản công, tuyển sinh đại học năm 2023,…

Bản sao của 7

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại cuộc họp

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia báo cáo Thứ trưởng các nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện và Phân viện đang tập trung triển khai và thực hiện gồm: Sắp xếp đội ngũ nhân sự, xây dựng chức năng nhiệm vụ của đơn vị với yêu cầu phát huy tối đa năng lực, sở trưởng của viên chức và người lao động, phát huy năng lực và thế mạnh của hai bên đồng bộ với xây dựng văn hóa công sở chung; Phân cấp cho các đơn vị để chủ động phát huy nguồn lực tại chỗ; Gấp rút xây dựng Quy chế quản lý tài chính nội bộ để đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất với phương châm đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu, hài hòa phù hợp hình ảnh vị thế của Phân viện nói riêng và Học viện nói chung.

Bản sao của 8

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu kết luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp và giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị thuộc, trực thuộc Phân viện, viên chức, người lao động tại Phân viện và Học viện đã đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm, nỗ lực, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ và công tác trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Thứ trưởng kết luận và chỉ đạo Học viện cần tập trung thực hiện các công việc sau:

(1) Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo đặc biệt là đào tạo Đại học, kết hợp đào tạo và bồi dưỡng để tăng cường hiệu quả hoạt động của Học viện;

(2) Tăng cường đội ngũ giảng viên về cả số lượng và chất lượng, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng giảng viên nhất là đội ngũ giảng viên tại chỗ;

(3) Tuân thủ bám sát các kế hoạch và đề án đã được lãnh đạo phê duyệt đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý;

(4) Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động kết nối trên phương diện công tác đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Học viện;

(5) Sắp xếp nhân sự phù hợp, phát huy năng lực của viên chức, người lao động;

(6) Tăng cường công tác quản lý tài sản và cơ sở vật chất, khẩn trương giải quyết các tồn đọng trong công tác quản lý cơ sở vật chất, quán triệt chỉ đạo của cấp trên về quản lý và sử dụng tài sản công.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Bản sao của 4

TS. Trương Cộng Hòa, Quyền Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (thời điểm trước ngày 01/01/2023) phát biểu tại cuộc họp

Bản sao của 5

TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại cuộc họp

Bản sao của 6

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện phát biểu tại cuộc họp

Bản sao của 1

Bản sao của 2

Quang cảnh buổi làm việc

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

 

 

Comments are closed.