Tọa đàm khoa học “Chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do tinh giản biên chế, sắp xếp, sáp nhập lại đơn vị hành chính cấp xã”

Sáng ngày 28/6/2022, Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự (KHHC và TCNS), Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do tinh giản biên chế, sắp xếp, sáp nhập lại đơn vị hành chính cấp xã” theo Quyết định số 470/QĐ-HCQG ngày 11/3/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Học viện Hành chính Quốc gia năm 2022. Tọa đàm khoa học được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Hà Quang Thanh – nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; các giảng viên của Bộ môn KHHC và TCNS cùng các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, công chức trong và ngoài Học viện.

Trong phát biểu đề dẫn Tọa đàm, ThS. Trần Anh Hùng, Trưởng Bộ môn KHHC và TCNS nhấn mạnh đội ngũ cán bộ, công chức là tài nguyên quý báu của nền hành chính. Vì vậy, chăm lo cho đội ngũ cán bộ, công chức là một chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, là trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ chiến lược của toàn bộ hệ thống chính trị nói chung và của mỗi các cơ quan tổ chức nói riêng, đặc biệt trong bối cảnh cụ thể hiện nay, đó là việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại, sáp nhập và tinh giản biên chế tại đơn vị hành chính cấp xã.

Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được 19 bài viết và lắng nghe hơn 10 ý kiến tham luận, thảo luận trực tiếp tại Tọa đàm.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, ThS. Trần Anh Hùng trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã tham gia gửi bài, trực tiếp tham luận, phát biểu. Các nội dung đã trao đổi, chia sẻ và đóng góp trên tinh thần khoa học, đúng chủ đề Tọa đàm  góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn rất cao này; Đây cũng là chất liệu quý báu, tiếp tục làm giàu cho khoa học, phục vụ công tác giảng dạy bồi dưỡng, cũng như giúp tư vấn, tham mưu cho những nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý về vấn đề này.

Hình ảnh tại Tọa đàm

Bản sao của Hinh 2-1

ThS. Trần Anh Hùng- Trưởng Bộ môn KHHC và TCNS phát biểu 

Bản sao của Hinh 2-3

TS. Trần Trí Trinh, Nguyên Trưởng Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức Nhân sự trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-4b

TS. Nguyễn Trang Thu, Bộ môn KHHC và TCNS trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-5

TS. Hà Quang Thanh, Nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Bản sao của Hinh 2-6

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng phát biểu

Bản sao của Hinh 2-7

Ths. Nguyễn Đặng Phương Truyền, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-9

Ths. Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 8, TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-10

Ths. Nguyễn Xuân Tiến, Bộ môn KHHC và TCNS trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-12

Ths. Phạm Nhựt Cường, Khoa Chính trị – Hành chính, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Bản sao của hinh 1-5

TS. Nguyễn Thị Minh, Bộ môn KHHC và TCNS giới thiệu đại biểu và Chương trình Tọa đàm

Bản sao của hinh 1-1

Quang cảnh chung

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.