Tọa đàm khoa học “Đảm bảo sự gắn kết của cán bộ, công chức với cơ quan trong khu vực công”

Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-HCQG ngày 05/4/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021, sáng ngày 17/9/2021, Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Đảm bảo sự gắn kết của cán bộ, công chức với cơ quan trong khu vực công”.

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; đại diện của các Bộ môn, các Phòng chuyên môn trong Phân viện và các giảng viên, nhà khoa học quan tâm.

Picture1

Đại biểu tham dự Tọa đàm

ThS. Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu chào mừng lãnh đạo Phân viện, các khách mời tới tham dự Tọa đàm. Trong lời đề dẫn, ThS. Nguyễn Thanh Bình đã nêu lên thực trạng suy giảm động lực làm việc, “chảy máu chất xám” trong khu vực công và yêu cầu đảm bảo sự gắn kết của cán bộ, công chức với cơ quan, tổ chức trong khu vực công.

Picture2

ThS. Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới đánh giá cao chủ đề của Tọa đàm và làm rõ thêm chủ đề của Tọa đàm trên góc độ lý luận và thực tiễn; đánh giá cao sự tham gia của các cán bộ, giảng viên Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự với số lượng bài viết nhiều và có chất lượng; Ngoài 11 bài viết đã được các tác giả chuẩn bị và đưa vào tài liệu Tọa đàm, đề nghị khách mời tham gia chia sẻ thêm các ý kiến và nhận định khác nhằm tập trung làm rõ nội dung liên quan đến sự gắn kết của cán bộ, công chức với cơ quan trong khu vực công; Đồng thời đề nghị Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc và hoàn thiện trong kỷ yếu Tọa đàm.

Picture3

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

TS. Nguyễn Trang Thu – giảng viên của Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự đã trình bày tham luận khái quát về “sự gắn kết với tổ chức”, chỉ rõ một số cách tiếp cận về khái niệm “Sự gắn kết/cam kết với tổ chức”, vai trò và tầm quan trọng của sự gắn kết với tổ chức tập trung vào khu vực công, phân biệt với những loại cam kết khác, xu hướng nghiên cứu nổi bật hiện nay về sự gắn kết với tổ chức trong khu vực công.

Picture4

TS. Nguyễn Trang Thu, Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự tham luận tại Tọa đàm

Trình bày tại Tọa đàm, ThS. Phạm Nhựt Cường (Khoa Chính trị – Hành chính, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã lần lượt chia sẻ nội dung các bài tham luận “Tăng cường sự gắn kết của cán bộ, công chức cấp xã với chính quyền cơ sở: Thực tiễn từ khảo sát tại tỉnh Bến Tre” và “Tăng cường sự gắn kết với cơ quan nhà nước thông qua hoàn thiện khung năng lực của công chức”.

Picture5

ThS. Phạm Nhựt Cường, Khoa Chính trị – Hành chính, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Liên quan đến thực tiễn, TS. Trần Thị Vành Khuyên (Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự) đã chia sẻ nội dung làm rõ những yếu tố ảnh hưởng tới sự gắn kết của công chức là lãnh đạo, quản lý với cơ quan: Thực tiễn từ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Picture6

TS. Trần Thị Vành Khuyên, Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự tham luận

ThS. Nguyễn Xuân Tiến (Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự) trình bày tham luận nêu rõ vai trò của tổ chức lao động khoa học tại Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc tạo động lực cho cán bộ, công chức gắn bó với cơ quan đơn vị từ thực tiễn tại Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Picture7

ThS. Nguyễn Xuân Tiến, Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự trình bày tham luận

Ở một góc độ khác, ThS. Trần Anh Hùng – Trưởng Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự trình bày tham luận “Đẩy mạnh quản trị nhân tài để giữ chân người tài cho các cơ quan nhà nước” và nhấn mạnh đây là một vấn đề hết sức hệ trọng đối với việc duy trì chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của bộ máy hành chính nhà nước trong tình hình mới.

Picture8

ThS. Trần Anh Hùng – Trưởng Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự trình bày tham luận

Ngoài ra, Tọa đàm còn nhận được ý kiến đóng góp từ ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế về vai trò và hành động của lãnh đạo cơ quan, tổ chức đối với việc đảm bảo sự gắn kết của cán bộ, công chức với cơ quan, tổ chức trong khu vực công.Picture9

ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế phát biểu tại Tọa đàm

TS. Phạm Thị Thúy – Phó trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Xã hội nêu yêu cầu cần bổ sung làm rõ các yếu tố triệt tiêu động lực làm việc của cán bộ, công chức trong khu vực công, các yếu tố cản trở sự gắn kết của cán bộ, công chức với cơ quan, tổ chức trong khu vực công.

Picture10

TS. Phạm Thị Thúy – Phó trưởng Bộ môn Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu

PGS.TS  Tạ Thị Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính, đánh giá cao công tác chuẩn bị Tọa đàm của Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự , những giá trị khoa học, giá trị thực tiễn trong các bài tham luận đã trình bày, đồng thời mong các tác giả tập trung nghiên cứu sâu hơn để có thêm những sản phẩm khoa học theo chủ đề này.

Picture11

PGS.TS  Tạ Thị Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính phát biểu

Trước khi kết thúc Tọa đàm, ThS. Trần Anh Hùng – Trưởng Bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến quý báu của lãnh đạo và khách mời đã gợi mở thêm những nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm. Những ý kiến đóng góp đó sẽ giúp các giảng viên của Bộ môn có thêm những kiến thức cần thiết về lĩnh vực tạo động lực làm việc, tạo sự gắn kết của cán bộ, công chức với cơ quan, tổ chức trong khu vực công nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.