Tọa đàm khoa học “Đánh giá công chức cấp xã theo kết quả thực thi công vụ”

Sáng ngày 30/5/2022, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đánh giá công chức cấp xã theo kết quả thực thi công vụ” theo Quyết định số 470/QĐ-HCQG ngày 11/3/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Học viện Hành chính Quốc gia năm 2022. Tọa đàm khoa học được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước; TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; TS. Nguyễn Thị Hường – Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính cùng các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, công chức trong và ngoài Học viện.

Trong phát biểu đề dẫn Tọa đàm, ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của công chức cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Đội ngũ công chức cấp xã phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng và phức tạp liên quan đến mọi mặt ở cơ sở. Do đó, đánh giá công chức cấp xã là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ hiện nay. Đánh giá đúng, chính xác kết quả làm việc của công chức cấp xã sẽ cung cấp thông tin cho công tác quản lý, sử dụng công chức, là căn cứ để lựa chọn, sắp xếp, bố trí, sử dụng công chức cấp xã đúng với năng lực, sở trường. Đồng thời, việc đánh kết quả thực thi công vụ của công chức cũng sẽ cung cấp thông tin phản hồi cho công chức cấp xã biết về năng lực và mức độ thực hiện công việc giúp họ hoàn thiện bản thân và nâng cao hiệu quả làm việc.

Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được 15 bài viết và lắng nghe hơn 10 ý kiến tham luận, thảo luận sôi nổi, trực tiếp tại Tọa đàm xoay quanh vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá cán bộ công chức, đặc biệt công chức cấp xã.

Kết luận Tọa đàm ThS. Nguyễn Ngọc Toán trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài Học viện, các công chức đang công tác tại địa phương đã tham gia gửi bài, trực tiếp tham luận, phát biểu. Các bài viết, tham luận, ý kiến trình bày, thảo luận tại Tọa đàm đã phân tích, luận giải nhiều phương diện khoa học, thực tiễn liên quan đến đánh giá công chức cấp xã; các ý kiến, bài viết này có ý nghĩa cho Phân viện nói riêng và Học viện Hành chính Quốc gia nói chung trong nghiên cứu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Hình ảnh tại Tọa đàm

hinh 1-3

ThS. Nguyễn Ngọc Toán, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu 

hinh 2-4

TS. Đào Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa, Khoa Chính trị học, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trình bày tham luận

hinh 2-5

ThS. Lê Văn Mão, Trưởng Bộ môn, Bộ môn Pháp luật, Tổ chức và Hành chính, Phân viện tại TP. Huế trình bày tham luận

hinh 2-6

ThS. Phạm Nhựt Cường, giảng viên, Khoa Chính trị – Hành chính, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

hinh 2-7

ThS. Mai Kim Anh,Trưởng phòng, Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng trình bày tham luận

hinh 2-9

ThS Đào Văn Hân, giảng viên, Khoa Chính trị – Hành chính, Đại học Quốc gia  TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

hinh 2-11

TS. Nguyễn Thị Hường, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu

hinh 2-12

ThS. Quách Kim Hằng, Phó Trưởng phòng, Phòng Cải cách Hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng trình bày tham luận

hinh 2-13

TS. Nguyễn Thị Minh, giảng viên, Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự, Phân viện TP. Hồ Chí Minh phát biểu

hinh 2-14

TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước phát biểu

hinh 1-3

hinh 1-1

Quang cảnh chung

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.