Tọa đàm khoa học “Giải pháp chính sách tài khóa nhằm phục hồi kinh tế trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19”

Sáng ngày 09/9/2022, Bộ môn Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công (QLNN về KT và TCC), Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học  “Giải pháp chính sách tài khóa nhằm phục hồi kinh tế trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19” theo Quyết định số 470/QĐ-HCQG ngày 11/3/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Học viện Hành chính Quốc gia năm 2022. 

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Trương Thị Minh Sâm – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý TP. Hồ Chí Minh; các giảng viên của Bộ môn QLNN về KT và TCC cùng các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, TS. Mai Đình Lâm, Trưởng Bộ môn QLNN về KT và TCC nhấn mạnh để đạt được mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa thực hiện phục hồi kinh tăng trưởng kinh tế sau đại dịch thì chính sách tài khóa bao gồm các công cụ thu chi là công cụ cơ bản Nhà nước sử dụng để giúp phục hồi và tạo lập tăng trưởng bền vững.

Ban Tổ chức đã nhận được 14 bài viết của các nhà khoa học và giảng viên. Tại buổi Tọa đàm, các tác giả đã trình bày tham luận cùng 06 ý kiến thảo luận sôi nổi của các đại biểu tham dự trực tiếp.

Trước khi kết thúc Tọa đàm, TS. Mai Đình Lâm trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã tham gia gửi bài, trực tiếp tham luận, phát biểu. Các nội dung này đã phân tích bài học kinh nghiệm khi thực hiện chính sách tài khóa ở các quốc gia, phân tích thực trạng các chính sách tài khóa đã triển khai ở Việt Nam trong giai đoạn 2020-2021 và triển vọng thực hiện chính sách tài khóa trong năm 2022 và tương lai. Đây là những lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quý báu tiếp tục làm phong phú cho nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy bồi dưỡng, cũng như giúp tư vấn, tham mưu cho những nhà hoạch định chính sách và nhà quản lý về vấn đề này trong định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Hình ảnh tại Tọa đàm:

Bản sao của Hinh 2-1

TS. Mai Đình Lâm, Trưởng Bộ môn, Bộ môn QLNN về KT và TCC phát biểu
Bản sao của Hinh 2-2

ThS. Nguyễn Chi Mai, Phó Trưởng Bộ môn QLNN về KT và TCC trình bày tham luận

Bản sao của HInh 2-3

TS. Đào Đăng Kiên, Nguyên Phó Trưởng khoa Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế, Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-4

TS. Nguyễn Văn Cương, Đại học Gia Định trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-5

TS. Trương Thị Minh Sâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Bản sao của Hinh 2-6

ThS. Nguyễn Ngọc Toán, Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu

Bản sao của Hinh 2-7

ThS. Lý Thu Thủy, Học viện Chính trị khu vực II trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 1-1

Quang cảnh chung

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.