Tọa đàm khoa học “Kỹ năng giao tiếp công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách hành chính”

Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-HCQG ngày 05/4/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021, chiều ngày 27/9/2021, Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Kỹ năng giao tiếp công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách hành chính”.

Tham dự Tọa đàm có các giảng viên của Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính; đại diện của các Bộ môn, các Phòng chuyên môn trong Phân viện và các giảng viên, nhà khoa học và cá nhân quan tâm.

Picture1 (1)

Picture2 (1)

Toàn cảnh Tọa đàm

PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính – chủ trì Tọa đàm đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, phát biểu chào mừng lãnh đạo Phân viện và các khách mời. Trong lời đề dẫn, PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm đã ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia, gửi bài viết về Ban Tổ chức Tọa đàm của các giảng viên, các nhà khoa học và công chức tại các địa phương. Tọa đàm nhằm góp phần đánh giá thực trạng hoạt động giao tiếp công vụ của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay, từ đó đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời tìm ra những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, khuyến nghị nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cải cách hành chính. Ngoài 12 bài viết tại kỷ yếu Tọa đàm, đề nghị khách mời tham gia chia sẻ, thảo luận thêm các ý kiến và nhận định khác nhằm tập trung làm rõ nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm; Tọa đàm sẽ giúp cho các giảng viên có thể cập nhật những thông tin mới, bổ sung cho bài giảng, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Picture3 (1)

PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Mở đầu buổi Tọa đàm, ThS. Tạ Hoài Nam, Phó Chánh thanh tra huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận “Kỹ năng tiếp công dân – thực tiễn và kinh nghiệm tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh”. Tham luận đã làm rõ tổng quan về công tác tiếp công dân bao gồm cơ sở pháp lý của công tác tiếp công dân, một số vụ việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại kéo dài và khiếu nại tố cáo đông người tại huyện Bình Chánh; và đề xuất kỹ năng tiếp công dân,  xử lý một số tình huống phát sinh trong công tác tiếp công dân.

Picture4 (1)

ThS. Tạ Hoài Nam tham luận tại Tọa đàm

Góp ý tại tọa đàm, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Bồi dưỡng muốn làm rõ thêm vai trò hết sức quan trọng của công tác tiếp công dân trong hoạt động khiếu nại, tố cáo đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai và những bất cập trong hoạt động bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương.

Picture5 (1)

TS. Nguyễn Thế Tài chia sẻ ý kiến tại Tọa đàm

Trình bày tham luận “Khung năng lực giao tiếp và vận dụng vào công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức trong bối cảnh chuyển đổi số, ThS. Phạm Nhựt Cường, Khoa Chính trị – Hành chính, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã làm rõ khung năng lực giao tiếp và vai trò trong nghiên cứu về giao tiếp công vụ và vận dụng khung năng lực giao tiếp vào công tác bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức.

Picture6 (1)

ThS. Phạm Nhựt Cường trình bày tham luận tại Tọa đàm

TS. Nguyễn Thị Minh, Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự trình bày tham luận “Những yếu tố cản trở đến quá trình giao tiếp trong thực thi công vụ của cán bộ công chức và một số biện pháp khắc phục”.

Picture7 (1)

TS. Nguyễn Thị Minh trình bày tham luận Tọa đàm

Với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc thực tế, đồng chí Bùi Thanh Tuấn, Trung tâm cai nghiện Số 3 Bình Phước nêu lên những yêu cầu cần thiết, những rào cản đối với cán bộ, công chức trong hoạt động giao tiếp công vụ và chỉ ra một số giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác giao tiếp công vụ.

Picture8 (1)Đồng chí Bùi Thanh Tuấn  góp ý tại Tọa đàm

Liên quan đến thực tiễn công tác giảng dạy chuyên đề về văn hóa công sở, kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ, ThS. Phan Ngọc Tú, Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự trình bày tham luận “Chia sẻ kinh nghiệm soạn bài thực hành văn hoá công sở”.

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến quý báu của các đại biểu khi gợi mở thêm nhiều nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm. Những ý kiến đóng góp đó sẽ giúp các giảng viên của Bộ môn có thêm những kiến thức cần thiết và kinh nghiệm quý giá trong xây dựng bài giảng, nghiên cứu kỹ năng giao tiếp công vụ của cán bộ, công chức, viên chức./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.