Tọa đàm khoa học “Kỹ năng tích hợp biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh”

Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-HCQG ngày 05/4/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021, chiều ngày 20/9/2021, Bộ môn Quản lý nhà nước (QLNN) về Xã hội, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Kỹ năng tích hợp biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh” theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Tọa đàm có các giảng viên, nhà khoa học của Bộ môn QLNN về Xã hội; đại diện của các Bộ môn, các Phòng chuyên môn trong Phân viện và các giảng viên, nhà khoa học quan tâm.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, TS. Phan Ánh Hè – Trưởng Bộ môn QLNN về Xã hội đã làm rõ nội dung chủ yếu của buổi tọa đàm là tập trung vào những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với kỹ năng tích hợp biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh. Ngoài 06 bài viết đã được các tác giả chuẩn bị và đưa vào tài liệu Tọa đàm, TS. Phan Ánh Hè đề nghị các đại biểu khách mời tham gia chia sẻ thêm các ý kiến và nhận định khác nhằm làm rõ nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm; đây là cơ sở để Bộ môn QLNN về Xã hội tiếp thu, hoàn thiện trong kỷ yếu Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm, ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế đánh giá cao chủ đề của Tọa đàm và sự tham gia đầy của các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học Bộ môn QLNN về Xã hội với các bài viết có chất lượng. Đề nghị Bộ môn QLNN về Xã hội tiếp tục bổ sung hoàn thiện tài liệu Tọa đàm theo hướng chất lượng và hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đơn vị.

Mặc dù được tổ chức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh và do chủ đề về khả năng thích ứng biến đổi khí hậu khá rộng song Tọa đàm vẫn diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở, xây dựng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Sau đây là hình ảnh về buổi Tọa đàm:

Picture1

Picture2

Đại biểu tham dự Tọa đàm

Picture3

TS. Phạm Thị Thúy – Phó Trưởng Bộ môn QLNN về Xã hội dẫn chương trình

Picture4

TS. Phan Ánh Hè – Trưởng Bộ môn QLNN về Xã hội tham luận tại Tọa đàm

Picture5TS. Thân Thị Ngọc Phúc trình bày tham luận tại Tọa đàm

Picture6

TS. Trần Trọng Đức  phát biểu tại Tọa đàm

Picture7

ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế phát biểu tại Tọa đàm

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.