Tọa đàm khoa học “Mở rộng hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Thực hiện Quyết định 222/QĐ-HCQG, ngày 06/02/2020 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ có kinh phí hỗ trợ từ nguồn thu sự nghiệp của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2020, chiều ngày 29/10/2020, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm khoa học “Mở rộng hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham dự Tọa đàm có TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện của các Bộ môn, các Phòng chuyên môn trong Phân viện.

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã phát biểu chào mừng lãnh đạo Phân viện và các khách mời tới tham dự Tọa đàm. Trong lời đề dẫn, ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán khẳng định mở rộng hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học là yêu cầu đang được đặt ra đối với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả và vị thế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

aIMG_3845

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế

phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao chủ đề của Tọa đàm và khẳng định cần thiết phải mở rộng hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học của Phân viện; Ngoài 08 bài viết đã được các tác giả chuẩn bị và đưa vào tài liệu Tọa đàm, đề nghị khách mời tham gia chia sẻ thêm các kinh nghiệm mở rộng hợp tác, liên kết nghiên cứu khoa học; Mong muốn Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc và hiện thực hóa bằng các hành động cụ  thể  sau khi kết thúc Tọa đàm.

aIMG_3851

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại  Tọa đàm

Theo chủ đề Tọa đàm, ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền – Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã đưa ra gợi mở nhằm tăng cường hợp tác giữa Phân viện với các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành hành chính, quản lý nhà nước để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Phân viện phát triển.

aIMG_3866

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền tham luận  tại  Tọa đàm

Trình bày tham luận, ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế tập trung làm rõ nhu cầu nghiên cứu đề tài khoa học của các tỉnh và khả năng hợp tác nghiên cứu khoa học với Phân viện.

Tham gia ý kiến trực tiếp tại Tọa đàm, ThS. Đinh Thị Hiếu – Phó Trưởng Phòng Tài vụ Kế toán đã nhấn mạnh về cơ chế tài chính phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 aIMG_3878

ThS. Đinh Thị Hiếu – Phó Trưởng Phòng Tài vụ Kế toán phát biểu  tại  Tọa đàm

Bên cạnh chỉ ra những thuận lợi và khó khăn hiện tại trong mở rộng hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học của Phân viện Học viện trong bối cảnh hiện nay, ThS. Trần Anh Hùng – Trưởng Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức Nhân sự dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm, nêu đề xuất và làm rõ các giải pháp khả thi để mở rộng hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học.

aIMG_3890

ThS. Trần Anh Hùng – Trưởng Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự phát biểu  tại  Tọa đàm

Ngoài ra, Tọa đàm còn nhận được ý kiến đóng góp từ TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn Nhà nước Pháp luật và Lý luận cơ sở, từ ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga – Phó Trưởng phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện về việc phải huy động được sự tham gia một cách tự giác, trách nhiệm của chính các giảng viên, nhà khoa học thuộc Phân viện trong mở rộng hợp tác, liên kết trong nghiên cứu khoa học; Tăng cường phổ biến các thông tin về năng lực nghiên cứu khoa học và giảng dạy của Phân viện  trên website của Phân viện.

aIMG_3905

TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn Nhà nước Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu  tại Tọa đàm

aIMG_3918

ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga- Phó Trưởng phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu tại  Tọa đàm

Phát biểu trước khi kết thúc Tọa đàm, ThS. Nguyễn Ngọc Toán trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến quý báu của lãnh đạo và khách mời đã gợi mở thêm những nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm. Những ý kiến đóng góp đó sẽ giúp Phòng nói riêng, Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung có thêm phương hướng, giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được lãnh đạo Học viện giao./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.