Tọa đàm khoa học “Phương pháp nghiên cứu Khoa học Hành chính”

Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-HCQG ngày 05/4/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021, sáng ngày 15/9/2021, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Phương pháp nghiên cứu Khoa học Hành chính”.

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính; đại diện của các Bộ môn, các Phòng chuyên môn trong Phân viện, Học viện và các giảng viên, nhà khoa học quan tâm.

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã phát biểu chào mừng lãnh đạo Phân viện và các khách mời tham dự Tọa đàm. Trong lời đề dẫn, ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán khẳng định việc xác định rõ các phương pháp nghiên cứu Khoa học Hành chính và yêu cầu áp dụng các phương pháp này trong hoạt động nghiên cứu Khoa học Hành chính của đội ngũ cán bộ, giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM để nâng cao hiệu quả và vị thế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Picture1

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới đánh giá cao chủ đề của Tọa đàm và khẳng định cần thiết phải xác định rõ các phương pháp nghiên cứu Khoa học Hành chính cùng với đối tượng nghiên cứu của khoa học hành chính theo các hướng tiếp cận của nước ngoài và thực tế tại Việt Nam với tư cách là một ngành khoa học liên ngành; Ngoài 10 bài viết đã được các tác giả chuẩn bị và đưa vào tài liệu Tọa đàm, đề nghị khách mời tham gia chia sẻ thêm các ý kiến và nhận định khác nhằm làm sáng tỏ thêm các phương pháp nghiên cứu Khoa học Hành chính đã và đang được áp dụng; Đề nghị Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế tiếp thu đầy đủ, có chọn lọc và hoàn thiện trong kỷ yếu Tọa đàm.

Picture2

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Theo chủ đề Tọa đàm, TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, đã trình bày tham luận “Xác định nội dung nghiên cứu Khoa học Hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia”. Tham luận đã làm rõ được quan niệm và đặc điểm của nghiên cứu Khoa học Hành chính cũng như xác định được nội dung nghiên cứu của Khoa học Hành chính.

Picture3

TS. Nguyễn Minh Sản – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tham luận tại Tọa đàm

Trình bày tham luận, ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế tập trung so sánh làm rõ phương pháp nghiên cứu Khoa học Luật Hiến pháp, Khoa học Luật Hành chính và Khoa học Hành chính.

Picture4

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán trình bày tham luận

Tham gia ý kiến trực tiếp tại Tọa đàm, TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định rõ phương pháp nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của Khoa học Hành chính, chia sẻ những khó khăn, hạn chế trong việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu Khoa học Hành chính.

Picture5

 TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính phát biểu 

Tiếp theo chủ đề của Tọa đàm, TS. Hà Quang Thanh – nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. HCM chia sẻ đánh giá cao ý nghĩa của buổi tọa đàm giúp giảng viên, nhà khoa học trao đổi thêm về phương pháp nghiên cứu Khoa học Hành chính, tránh ngộ nhận đáng tiếc.

Tham luận tại tọa đàm, TS. Trần Thị Vành Khuyên, Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức Nhân sự dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm áp dụng phương pháp nghiên cứu Khoa học hành chính trong thực hiện Luận án Tiến sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia từ thực tế của bản thân.

Picture7

TS. Trần Thị Vành Khuyên, Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức nhân sự tham luận tại Tọa đàm

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế trình bày tham luận nhằm đề xuất một số kiến nghị đổi mới nghiên cứu Khoa học Hành chính tại Học viện Hành chính Quốc gia gắn với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Picture8

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế trình bày tham luận tại Tọa đàm

Ngoài ra, Tọa đàm còn nhận được ý kiến đóng góp từ TS. Nguyễn Thị Hường – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính và TS. Nguyễn Thị Trang, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính về thực tế áp dụng các phương pháp nghiên cứu Khoa học Hành chính ở các đề tài nghiên cứu khoa học tại Học viện Hành chính quốc gia và các cấp cao hơn; Chia sẻ của TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn Nhà nước – Pháp luận và Lý luận cơ sở về những khó khăn của học viên, sinh viên khi học tập và nghiên cứu Khoa học Hành chính do chưa xác định đúng, chưa sử dụng đúng phương pháp nghiên cứu; Ý kiến đóng góp của PGS.TS.  Tạ Thị Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Văn bản và Công nghệ Hành chính về những hạn chế trong nghiên cứu Khoa học Hành chinhs và yêu cầu áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng bằng các công cụ như SPSS trong hoạt động nghiên cứu Khoa học hành chính.

Picture9

TS. Nguyễn Thị Hường – Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phát biểu

Picture10

TS. Nguyễn Thị Trang – Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính phát biểu

Picture11

PGS.TS  Tạ Thị Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn Văn bản và CNHC phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu trước khi kết thúc Tọa đàm, ThS. Nguyễn Ngọc Toán trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến quý báu của lãnh đạo và khách mời đã gợi mở thêm những nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm. Những ý kiến đóng góp đó sẽ giúp Phòng nói riêng, Phân viện tại TP. HCM nói chung có thêm những kiến thức, kinh nghiệm trong áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học hành chính./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.