Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Thực hiện Quyết định số 1097/QĐ-HCQG ngày 05/4/2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2021, sáng ngày 24/9/2021, Bộ môn Quản lý nhà nước (QLNN) về Kinh tế và Tài chính công, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính; TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý Nhà nước cùng đại diện của các Khoa, Bộ môn, Phòng chuyên môn trong Học viện, Phân viện và các giảng viên, nhà khoa học quan tâm.

Picture1 Picture2

Toàn cảnh Tọa đàm

TS. Mai Đình Lâm, Trưởng Bộ môn QLNN về Kinh tế và Tài chính công, chủ trì Tọa đàm đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự, phát biểu chào mừng lãnh đạo Học viện, Phân viện và các khách mời tới tham dự Tọa đàm. Trong lời đề dẫn, TS. Mai Đình Lâm đã nêu bật yêu cầu đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách quản lý tài chính công giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần của Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Tọa đàm góp phần đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời tìm ra những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Buổi tọa đàm cũng là diễn đàn học thuật nhằm trao đổi thông tin, gắn lý luận với thực tiễn, giúp cho giảng viên có thể cập nhật những thông tin mới, bổ sung cho bài giảng, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu của bản thân.

Picture3

TS. Mai Đình Lâm giới thiệu đại biểu và  đề dẫn Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới đánh giá cao tính cấp thiết của chủ đề Tọa đàm và làm rõ thêm chủ đề của Tọa đàm trên góc độ thực tiễn từ TP. Hồ Chí Minh; đánh giá cao sự tham gia của các cán bộ, giảng viên Bộ môn QLNN về Kinh tế và Tài chính công và các nhà khoa học, các tác giả bên ngoài Học viện với số lượng bài viết nhiều và có chất lượng; Ngoài 13 bài viết tại kỷ yếu Tọa đàm, đề nghị khách mời tham gia chia sẻ, thảo luận thêm các ý kiến và nhận định khác nhằm tập trung làm rõ nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm.

Picture4

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu tại Tọa đàm

Tiếp theo trong phần nội dung Tọa đàm, ThS.GVC. Nguyễn Chi Mai, Phó trưởng Bộ môn QLNN về Kinh tế và Tài chính công đã trình bày tham luận “Tự chủ tài chính và xã hội hóa trong đơn vị sự nghiệp công lập”. Tham luận đã làm rõ xã hội hóa là một xu hướng không thể đảo ngược trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới, cụ thể là xã hội hóa trong đơn vị sự nghiệp công lập từ đó bàn luận và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tự chủ tài chính và xã hội hóa trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Picture6

Picture5

ThS.GVC. Nguyễn Chi Mai trình bày tham luận

Chia sẻ ý kiến tại Tọa đàm, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã làm rõ thêm yêu cầu cấp thiết cần phải đổi mới về tư duy tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập và yêu cầu cần xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hướng đến tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và tại Học viện Hành chính Quốc gia nói riêng.

Picture7

TS. Đặng Thành Lê phát biểu tại Tọa đàm

Trình bày tham luận “Đổi mới tư duy tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập”,  TS.GVCC. Đào Đăng Kiên, nguyên Trưởng Bộ môn QLNN về Kinh tế đã khái quát quá trình đổi mới tư duy về thể chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập, làm rõ những điểm mới về thể chế quy định trong Nghị định 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó đề xuất một số gợi ý biện pháp tổ chức thực hiện Nghị định này.

Picture8

TS.GVCC. Đào Đăng Kiên trình bày tham luận

Liên quan đến thực tiễn có tham luận của ThS. Huỳnh Thị Thúy Vy, Bộ môn QLNN về Kinh tế và Tài chính công về một số giải pháp hoàn thiện tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Picture9

ThS. Huỳnh Thị Thúy Vy tham luận tại Tọa đàm

Tiếp tục Tọa đàm, TS. Phạm Thị Thanh Vân, Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công, Học viện Hành chính Quốc gia đã làm rõ thêm những hạn chế cụ thể, vướng mắc, khó khăn trong triển khai tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công hiện nay theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Picture10TS. Phạm Thị Thanh Vân phát biểu tại Tọa đàm

TS. Phạm Thu Thủy, Khoa QLNN về Kinh tế và Tài chính công, Học viện Hành chính Quốc gia rất tâm đắc với chủ đề của Tọa đàm và các bài tham luận, ghi nhận được nhiều hiểu biết về thực tiễn tự chủ tài chính ở các nhóm đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Picture11

TS. Phạm Thu Thủy phát biểu tại Tọa đàm

TS. Nguyễn Văn Cương, Đại học Gia Định trình bày tham luận “Hoàn thiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”.

Picture12

TS. Nguyễn Văn Cương trình bày tham luận tại Tọa đàm

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán, Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế trình bày tham luận “Trọng tâm pháp luật về tự chủ tài chính cần tuân thủ trong nhà trường đại học”. Tham luận đã làm rõ hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong thực hiện các quy định pháp luật về tự chủ tài chính trong các trường đại học và nêu ra một số khuyến nghị cụ thể trong thực hiện.

Picture13

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán  trình bày tham luận tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, đánh giá cao các bài tham luận của Tọa đàm và nêu lên những khó khăn trong thực tiễn thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đề cao tính khuôn khổ cần thiết trong hoạt động tự chủ, quyết tâm chính trị của chính đơn vị sự nghiệp công lập.

Picture14

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Tọa đàm

Trước khi kết thúc Tọa đàm, TS. Mai Đình Lâm – Trưởng Bộ môn QLNN về Kinh tế và Tài chính công trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến quý báu của lãnh đạo và khách mời đã gợi mở thêm những nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm. Những ý kiến đóng góp đó sẽ giúp các giảng viên của Bộ môn có thêm những kiến thức cần thiết và kinh nghiệm quý giá về lĩnh vực tài chính công nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy tại Bộ môn./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.