Tọa đàm khoa học “Truyền thông chính sách – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Sáng ngày 04/10/2022, Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở (NN-PL và LLCS), Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Truyền thông chính sách – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” theo Quyết định số 470/QĐ-HCQG ngày 11/3/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Học viện Hành chính Quốc gia năm 2022. Tọa đàm khoa học được tổ chức theo hình thức trực tiếp.

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; các giảng viên của Bộ môn NN-PL và LLCS cùng các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong và ngoài Học viện.

Trong phát biểu đề dẫn Tọa đàm, TS. Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Bộ môn NN-PL và LLCS khẳng định truyền thông chính sách có vai trò rất quan trọng trong hoạch định và triển khai chính sách công. Vì thế, công tác nghiên cứu và tham mưu về truyền thông chính sách cho các đơn vị vô cùng cần thiết và là cơ sở để triển khai xây dựng các khóa học, bài giảng về truyền thông chính sách trong tương lai.

Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được 18 bài viết và lắng nghe 11 ý kiến tham luận, thảo luận trực tiếp tại Tọa đàm.

Trước khi kết luận Tọa đàm, TS. Nguyễn Hoàng Anh trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã tham gia gửi bài, trực tiếp tham luận, phát biểu. Tọa đàm đã nêu lên nhiều vấn đề, khó khăn đang tồn tại trong truyền thông chính sách như quản lý thông tin trong truyền thông, thách thức trong quá trình truyền thông chính sách có sự chuyển đổi từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ hiện đại. Đồng thời, tọa đàm cũng trình bày nhiều kiến nghị đề xuất có giá trị, vận dụng bài học kinh nghiệm từ nhiều quốc gia điển hình là Singapore để thực hiện truyền thông chính sách hiệu quả.

Hình ảnh tại Tọa đàm

Bản sao của Hinh 2-1

TS Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Bộ môn, Bộ môn NN-PL và LLCS phát biểu 

Bản sao của Hinh 2-2

ThS. Trần Đức Tuấn, Bộ môn NN-PL và LLCS trình bày tham luận

Bản sao của HInh 2-3

ThS. Nguyễn Thị Thúy Vân, Tạp chí điện tử Quản lý Nhà nước trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-4

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Bộ môn NN-PL và LLCS trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-5

 Ông Lê Văn Phúc, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-6

ThS. Đặng Thị Mai Dung, Bộ môn NN-PL và LLCS trình bày tham luận

Bản sao của HInh 2-7

 ThS. Phạm Thị Quỳnh Nga, Phó Trưởng phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện phát biểu

Bản sao của Hinh 2-8

ThS. Lê Đức Hiền, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu

Bản sao của Hinh 2-9ThS. Hà Mai Anh, Bộ môn NN-PL và LLCS trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-10

ThS. Nguyễn Ngọc Toán, Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế phát biểu

Bản sao của Hinh 1-1

Quang cảnh chung 

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.