Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao, sáng 10/5/2019, Tọa đàm khoa học với chủ đề “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh”  đã được tổ chức dưới sự chủ trì của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Phân viện và sự tham dự của một số nhà khoa học như PGS.TS Trương Thị Hiền (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh), PGS.TS Vũ Văn Nhiêm (Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh), PGS.TS Nguyễn Văn Y (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh), TS.GVCC Phạm Quang Huy – nguyên PGĐ Học viện Thường trực Cơ sở TP. Hồ Chí Minh, TS. Mai Hữu Bốn – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học (đơn vị được giao chủ trì), lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên của Phân viện tham dự.

Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện TPHCM _ 1Toàn cảnh Tọa đàm về công tác đào tạo Sau Đại học

Phát biểu khai mạc Tọa đàm khoa học, TS. Hà Quang Thanh đánh giá cao sự có mặt của nhiều nhà khoa học và quản lý đến từ các đơn vị đào tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và đội ngũ giảng viên, các nhà quản lý của Phân viện tại Tọa đàm này thể tầm quan trọng của vấn đề của Tọa đàm, đồng thời nhấn mạnh trước yêu cầu đặt ra thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức mới của Học viện và Phân viện theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã tác động đến công tác đào tạo Sau Đại học đòi hỏi Phân viện phải có sự điều chỉnh để thích ứng với sự thay đổi này và duy trì phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu của xã hội đặt ra. Bên cạnh những cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn cần có mục tiêu và giải pháp phù hợp để thực hiện đạt hiệu quả. Để Tọa đàm được tổ chức đạt kết quả thì đã có 12 báo cáo tham luận gửi đến Ban Tổ chức Tọa đàm với các nội dung phong phú, thực tiễn và chất lượng cao sẽ góp phần quan trọng cho Tọa đàm thành công tốt đẹp.

Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện TPHCM _ 2TS.  Hà Quang Thanh phát biểu khai mạc Tọa đàm

Với chủ đề được đặt ra tại Tọa đàm về định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện, các phát biểu tham luận tại Tọa đàm đã làm rõ nhiều vấn đề như thực trạng tình hình, những khó khăn thách thức cùng những cơ hội và thuận lợi, kinh nghiệm đào tạo Sau Đại học từ một số cơ sở Đào tạo trên địa bàn và một số quốc gia, cách tiếp cận và sự tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với công tác đào tạo sau Đại học tại Phân viện, nhất là thảo luận tìm ra các giải pháp thiết thực và cơ chế chính sách cho công tác đào tạo Sau Đại học trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý một số vấn đề về đánh giá khảo sát nhu cầu, mở rộng chuyên ngành đào tạo, mềm hóa tiêu chuẩn ngoại ngữ đầu vào và kiểm soát chặt đầu ra, công tác đánh giá sau đào tạo, trang bị hệ thống kiểm soát nội dung luận văn chống sao chép, cấu trúc luận văn và sự nghiêm ngặt trong đánh giá luận văn tại các Hội đồng.v.v…

Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện TPHCM _ 3TS. Mai Hữu Bốn phát biểu tổng hợp các tham luận gửi đến Tọa đàm

Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện TPHCM _ 4PGS. TS. Trương Thị Hiền phát biểu tham luận

Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện TPHCM _ 5PGS.TS  Vũ Văn Nhiêm phát biểu tham luận

Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện TPHCM _ 6PGS.TS Nguyễn Văn Y phát biểu tham luận

Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện TPHCM _ 7TS.GVCC Phạm Quang Huy phát biểu tham luận

Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện TPHCM _ 8ThS. Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tham luận

Tọa đàm khoa học về “Định hướng đào tạo Sau Đại học ở Phân viện TPHCM _ 9ThS. Hà Thị Mai Anh phát biểu tham luận

Tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở và xây dựng, chủ đề của Tọa đàm đặt ra là thiết thực và phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân viện và Học viện trong tình hình mới.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.