Tọa đàm khoa học về “Xây dựng tài liệu bồi dưỡng kỹ năng mềm cho các nhà lãnh đạo” của Bộ môn QLNN về Xã hội

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao, sáng 16/9/2019, Tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng tài liệu bồi dưỡng kỹ năng mềm cho các nhà lãnh đạo” của Bộ môn QLNN về Xã hội, Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh đã được tổ chức dưới sự chủ trì của TS. Phan Anh Hè – Trưởng Bộ môn QLNN về Xã hội và sự tham dự của một số nhà khoa học như TS.GVCC Trần Trọng Đức, TS. Phạm Thị Thúy (Phó Trưởng Bộ môn QLNN về Xã hội), lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên của Bộ môn QLNN về Xã hội tham dự.

Tọa đàm khoa học QLNN ve xa hoi _ 1Toàn cảnh Tọa đàm khoa học của Bộ môn QLNN về Xã hội

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm khoa học, TS. Phan Ánh hè đánh giá cao sự có mặt của các nhà khoa học, quản lý và giảng viên tham dự Tọa đàm này và nhấn mạnh sự chuyển đổi mô hình tổ chức mới của Học viện và Phân viên theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã tác động trực tiếp đến công tác đào tạo bồi dưỡng đã đặt ra yêu cầu Phân viện phải có sự điều chỉnh để thích ứng với sự thay đổi này và duy trì phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu của xã hội đặt ra. Đồng thời, cũng gợi mở một số vấn đề Tọa đàm cần tập trung làm rõ, nhất những cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn cùng với mục tiêu và giải pháp phù hợp để thực hiện đạt hiệu quả. Để các Tọa đàm được tổ chức lần này đã có hơn 1 báo cáo tham luận gửi đến Ban Tổ chức Tọa đàm với các nội dung phong phú, thực tiễn và chất lượng cao sẽ góp phần quan trọng cho Tọa đàm thành công tốt đẹp.

Tọa đàm khoa học QLNN ve xa hoi _ 2TS. Phan Ánh Hè chủ trì và phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Với chủ đề được đặt ra tại Tọa đàm về “Xây dựng tài liệu bồi dưỡng kỹ năng mềm cho các nhà lãnh đạo” tại Phân viện, các phát biểu tham luận tại Tọa đàm đã làm rõ nhiều vấn đề về kinh nghiệm về giảng dạy kỹ năng mềm và một số kỹ năng mềm cho các nhà quản lý thuộc lĩnh vực quản lý về xã hội như “Phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy kỹ năng mềm” (của TS. Phan Ánh Hè), “Làm thế nào để người học thích học” hoặc “Kỹ năng làm việc nhóm”(của TS. Phạm Thị Thúy), “Một số thách thức về vuệc thực hiện giảng dạy kỹ năng hành chính…” (của ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên), “ Kỹ năng thuyết trình” (của ThS. Nguyễn Thị Huệ), “Kỹ năng xử lý điểm nóng trong công tác tôn giáo” (của Giảng viên Mai Thị Thùy Chang) .v.v.. và nhiều tham luận trực tiếp tại Tọa đàm.

Tọa đàm khoa học QLNN ve xa hoi _ 3TS.GVCC Trần Trọng Đức phát biểu tham luận

Tọa đàm khoa học QLNN ve xa hoi _ 4TS. Phạm Thị Thúy phát biểu tham luận

Tọa đàm khoa học QLNN ve xa hoi _ 5ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên phát biểu tham luận

Tọa đàm khoa học QLNN ve xa hoi _ 6ThS. Bùi Thị Mai phát biểu tham luận

Tọa đàm khoa học QLNN ve xa hoi _ 7Giảng viên Mai Thị Thùy Chang phát biểu tham luận

Tổng kết Tọa đàm, TS. Phan Ánh Hè đã lần nữa nhấn mạnh bồi dưỡng kỹ năng là một trong ba tiêu chí trụ cột đánh giá năng lực đối với cán bộ lãnh đạo quản lý, trong đó kỹ năng gồm kỹ năng làm đúng (nhằm đạt được mục tiêu) và kỹ năng làm phải thuần thục (quyết định năng suất lao động), đào tạo kỹ năng không chỉ đào tạo kiến thức về kỹ năng mà còn huấn luyện về kỹ năng thực hành công việc, giảng viên khi giảng dạy cần hỗ trợ cho học viên trong tư duy công việc và đúc rút bổ sung thêm kinh nghiệm thực tiễn vào bào giảng, thiết kế bài giảng cần được lồng ghép giữa phương pháp dự án và kỹ năng mềm sẽ giúp học viên tiếp thu được các kỹ năng cần thiết và mục tiêu của bồi dưỡng kỹ năng mới đạt được.

Tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở và xây dựng, chủ đề của Tọa đàm đặt ra là thiết thực và phù hợp với thực tiễn tình hình hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân viện trong tình hình mới.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.