Tọa đàm khoa học “Xây dựng và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số”

Sáng ngày 14/9/2022, Bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính (VB và CNHC), Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số” theo Quyết định số 470/QĐ-HCQG ngày 11/3/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Học viện Hành chính Quốc gia năm 2022. Tọa đàm khoa học được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Hà Quang Thanh – nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Lê Văn In – nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh; các giảng viên của Bộ môn VB và CNHC cùng các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, công chức trong và ngoài Học viện.

Trong phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS.TS Tạ Thị Thanh Tâm, Trưởng Bộ môn VB và CNHC nhấn mạnh, để làm tốt việc xây dựng và quản lý văn bản điện tử cần làm rõ các vấn đề cơ bản như hiểu biết về văn bản điện tử, giá trị pháp lý của văn bản điện tử; so sánh và nghiên cứu bài học kinh nghiệm của một số quốc gia; nghiên cứu các yêu cầu, khó khăn, thách thức và kiến nghị giải pháp về xây dựng và quản lý văn bản điện tử.

Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được 15 bài viết và lắng nghe các  ý kiến tham luận, thảo luận trực tiếp tại Tọa đàm.

Trước khi kết luận nội dung tọa đàm, PGS.TS Tạ Thị Thanh Tâm trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện đã tham gia gửi bài, trực tiếp tham luận, phát biểu. Tọa đàm đã phần nào chỉ ra được thực trạng, khó khăn thách thức trong hoạt động xây dựng và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số đồng thời đề xuất các kiến nghị giải pháp trên tinh thần nghiên cứu khoa học. Vấn đề này đòi hỏi cần thêm nhiều hoạt động nghiên cứu trao đổi giữa các nhà khoa học với các nhà quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng và quản lý văn bản điện tử thực tế trong hệ thống các cơ quan nhà nước.

Hình ảnh tại Tọa đàm

Bản sao của Hinh 2-1

PGS.TS Tạ Thị Thanh Tâm, Trưởng Bộ môn VB và CNHC phát biểu

Bản sao của Hinh 2-2

TS. Hà Quang Thanh, nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-3

 TS. Lê Văn In, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Bản sao của Hinh 2-4

TS. Lê Ngọc Hồng,  Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-5

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương,  Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận

Bản sao của HInh 2-6

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-7

ThS. Nguyễn Đức Kim Ngân, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-8

Học viên Trần Phi Như, Lớp cao học Quản lý công HC26N8 trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-9

ThS. Nguyễn Minh Lý, Phòng Tổ chức – Hành chính  trình bày tham luận

Bản sao của Hinh 2-10

ThS. Nguyễn Xuân Tiến, Bộ môn Khoa học Hành chính và Tổ chức Nhân sự phát biểu

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.