Tổng hợp hoạt động khai giảng các lớp bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đầu tháng 10 năm 2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng theo phương thức trực tuyến đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, cụ thể: 

Sáng ngày 07/10/2021, khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam theo Quyết định 2731/QĐ-HCQG, ngày 05 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Lớp có 44 học viên là cán bộ, viên chức của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam;

Sáng ngày 09/10/2021, khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Khóa 23/2021 theo hình thức bồi dưỡng từ xa tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2772/QĐ-HCQG, ngày 07 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 23/2021 tại Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lớp có 45 học viên là công chức, viên chức công tác tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sáng ngày 11/10/2021, khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Khóa 25/2021 theo hình thức bồi dưỡng từ xa tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 2766/QĐ-HCQG, ngày 07 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 25/2021 tại Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lớp có 41 học viên là công chức, viên chức công tác tại các Ban, Bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Tham dự  và phát biểu trong các buổi Lễ trên PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và các kỹ năng thực thi công việc để phục vụ công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. PGS.TS. Huỳnh Văn Thới bày tỏ mong muốn các học viên hãy luôn ý thức mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng là cơ hội để mình bổ sung những kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực công tác của bản thân. Phó Giám đốc Thường trực Phân viện cũng đề nghị các học viên cần có kế hoạch học tập, thu xếp thời gian tham gia đầy đủ các chuyên đề, nội dung trong chương trình và đặc biệt tăng cường trao đổi, thảo luận những vấn đề trong thực tiễn; nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia và Phân viện. Đồng thời, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới cũng đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý Lớp cần phải bám sát tình hình học tập của học viên, hỗ trợ tối đa về kỹ thuật máy tính, tài liệu, điều phối lịch giảng phù hợp để các học viên của Lớp hoàn thành khóa học tốt đẹp.

Các buổi Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc trong không khí phấn khởi. Sau Lễ khai giảng, học viên và giảng viên bắt đầu thực hiện ngay lịch giảng dạy học tập. 

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.