Sithanome Phommachanh – Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND Lào

Tác giả:   Sithanome Phommachanh
Tên Đề tài: Tạo động lực làm việc cho công chức tại Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, CHDCND Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Kim Sơn
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8MkdzUUV2SHItNkU/view?ths=true

 

Comments are closed.