Thông báo: LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

HỌ VÀ TÊN NCS, KHÓA

BẢO VỆ

THỜI GIAN

 ĐỊA ĐIỂM

 Nguyễn Thị Thùy Dung,K15  – Cơ sở  09h00′ ngày 17/5/2024  – Phòng 4B nhà G
Phạm Công Hiệp, K15 - Cơ sở 14h00′ ngày 16/5/2024 - Phòng 4B nhà G
Nguyễn Quốc Tỉnh, K15 - Cơ sở 08h30′ ngày 16/5/2024 - Phòng 4A nhà G
Nguyễn Trà My, K15 - Cơ sở 08h00′ ngày 16/5/2024 - Phòng 4B nhà G
Nguyễn Mai Anh, K15 - Cơ sở 08h30 ngày 15/5/2024 - Phòng 4B nhà G
 Phạm Thị Kim Cương, K15  – Cơ sở  14h00′ ngày 14/5/2024  – Phòng 4B nhà G
Nguyễn Thị Bưởi, K15 - Cơ sở 09h00′ ngày 13/5/2024 - Phòng 4A nhà G
 Lương Thị Thu Hà, K15  – Cơ sở  08h30′ ngày 13/5/2024  – Phòng 4B nhà G
Nguyễn Thị Bưởi, K15 - Cơ sở - 09h00′ ngày 13/5/2024 - Phòng 4A nhà G
Lương Thị Thu Hà, K15 - Cơ sở - 08h30′ ngày 13/5/2024 - Phòng 4B nhà G
Bùi Đức Nhưỡng, K15 - Cơ sở - 13h30′ ngày 06/5/2024 - Phòng 4B nhà G
Nguyễn Thị Thu Hà, Khóa 18 - Cơ sở - 8 giờ 30′ ngày 31/5/2024 - Phòng 4B nhà G
 Đặng Thị Thu Phương, K15  – Chuyên đề  – 15h00′ ngày 11/4/2024  – Phòng 4B nhà G
Đào Bích Hạnh,K15 - Cấp cơ sở - 08h30′ ngày 9/4/2024 - Phòng 4B nhà G
Nguyễn Trà My,K15 - Chuyên đề - 09h00′ ngày 8/4/2024 - Phòng 4B nhà G
Nguyễn Quốc Tỉnh,K15 - Chuyên đề - 14h00′ ngày 5/4/2024 - Phòng 4B nhà G
Souvanvilai Keovilai, K15 - Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan - 09h00′ ngày 01/4/2024 - Phòng 4B nhà G
 Nguyễn Mai Anh,K15  – Chuyên đề  – 08h15′ ngày 21/3/2024  – Phòng 3B nhà G
Bùi Đức Nhưỡng, K15 - Chuyên đề - 16h30′ ngày 26/3/2024 - Phòng 4B nhà G
 Đỗ Xuân Hòa, K15  – Cấp cơ sở  – 09h00′ ngày 20/3/2024  – Phòng 4B nhà G
Nguyễn Thị Vân Anh, K15 - Cấp cơ sở - 08h30′ ngày 19/3/2024 - Phòng 3B nhà G
Phạm Thị Hoàn, K15 - Cấp cơ sở - 14h00′ ngày 18/3/2024 - Phòng 4B nhà G
 Hà Khắc Minh, K15  – Cấp cơ sở  – 14h00′ ngày 15/3/2024  – Phòng 4B nhà G
Nguyễn Thị Bưởi, K15 - Chuyên đề - 09h00′ ngày 11/3/2024 - Phòng 4B nhà G
 Lương Thị Thu Hà, K15  – Chuyên đề  – 15h00′ ngày 08/3/2024  – Phòng 4B nhà G
Vũ Thị Thùy Dung, K15 - Chuyên đề - 09h00′ ngày 7/3/2024 - Phòng 4B nhà G
Trịnh Huyền Mai, K19 - Cấp cơ sở - 08h30′ ngày 06/3/2024 - Phòng 4B nhà G
Nguyễn Minh Lý, K19 - Chuyên đề - 09h00′ ngày 01/3/2024 - Phòng 4B nhà G
Lương Ngọc Dung, Khóa 18  – Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2024  – Phòng 4B nhà G
 Nguyễn Văn Thắng, K19  – Chuyên đề  – 16h30′ ngày 26/2/2024  – Phòng 4B nhà G
Lê Hùng Điệp, Khóa 18 - Cấp cơ sở - 08h30′ ngày 23/02/2024 - Phòng 4B nhà G
 Nguyễn Thị Lan Luyến, K20  – Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  -09h00′ ngày 30/01/2024  – Phòng 3B nhà G
Vương Hữu Ái Linh, K19 - Chuyên đề - 10h00′ ngày 30/01/2024 - Phòng 3B nhà G
Châu Ngọc Lương, K20 - Chuyên đề - 08h00′ ngày 30/01/2024 - Phòng 3B nhà G
Lê Thị Ngọc Lệ, K20 - Chuyên đề - 15h30′ ngày 29/01/2024 - Phòng 4B nhà G
Panfongpheth Bounchanh, K17 - Chuyên đề - 14h00′ ngày 29/01/2024 - Phòng 4B nhà G
 Huỳnh Phúc Minh, Khóa 18.  – Cấp cơ sở  – 14 giờ 30 phút, ngày 01/02/2024  – Phòng 4B nhà G
Nguyễn Thị Thủy,K20 - Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan - 13h30′ ngày 24/01/2024 - Phòng 3B nhà G
Nguyễn Mạnh Cường,K20 - Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan - 09h30′ ngày 24/01/2024 - Phòng 3B nhà G
Nguyễn Quốc Tỉnh, K15 - Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 14h30′ ngày 17/01/2023 - Phòng 3B nhà G
Nguyễn Trà My, K15 - Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan - 15h30′ ngày 16/01/2023 - Phòng 3B nhà G
Trần Huyền Li,K20 - Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan - 09h30′ ngày 16/01/2023 - Phòng 3B nhà G
Vũ Thị Ngọc Bích, Khóa 18  – Chuyên đề -10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 01 năm 2024 - Phòng 4B nhà G
Vũ Hồng Diệp, K20 - Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan - 08h30′ ngày 15/01/2023 - Phòng 3B nhà G
Tài Lê Khanh, K20 - Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan - 09h30′ ngày 09/01/2023 - Phòng 4B nhà G
Trịnh Huyền Mai,K17  – Chuyên đề - 14h00′ ngày 09/01/2014 - Phòng 3B nhà G
Lý Thị Bé Luyễn,K20 - Đề cương chi tiết + Tiểu luận tổng quan - 14h00 ngày 28/12/2023 - 3B Nhà G – Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh
Nguyễn Thị Ngọc, 20 - Đề cương chi tiết + Tiểu luận tổng quan - 9h30 ngày 26/12/2023 - 4B Nhà G – Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh
Phùng Kim Anh,K20 - Đề cương chi tiết + Tiểu luận tổng quan - 8h00 ngày 26/12/2023 - 4B Nhà G – Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh
 Nguyễn Thế Linh, K17  – Cấp cơ sở  – 16h00 ngày 19/12/2023  – 7A Nhà G – Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh
NCS Nguyễn Xuân Khôi,K14 - Cấp cơ sở - 14h00 ngày 22/12/2023 - 7A Nhà G – Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh
NCS Vũ Thị Lan, K14 - Cấp cơ sở - 8h30 ngày 20/12/2023 - 4B Nhà G – Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh
 NCS Đỗ Xuân Hòa,K15  – Chuyên đề tiến sĩ  – 9h00 ngày 25/12/2023  – 6A Nhà G – Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh
 Vũ Thị Lan, K16  – Cấp cơ sở  – 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2023  – Phòng 4B nhà G
 Đỗ Văn Chung, K20  – Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ  – 09h30′ ngày 13/11/2023  – Phòng 4B nhà G
Trần Thị Mai, K18 - Chuyên đề tiến sĩ - 9h30 ngày 23/10/2023  – Phòng 3B nhà G
 Nguyễn Thị Thanh Thảo,K16  – Cấp cơ sở  – 7h30 ngày 20/10/2023  – Phòng 3B nhà G
Hà Khắc Minh, K15 - Chuyên đề tiến sĩ - 15h30′ ngày 25/9/2023 - Phòng 8B nhà G
Nguyễn Xuân Khôi K14 - Chuyên đề tiến sĩ - 15h30′ ngày 20/9/2023 - Phòng 4B nhà G
Lê Thị Ngọc Lệ K20 - Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ - 15h30′ ngày 19/9/2023 - Phòng 4B nhà G
Nguyễn Xuân Dương K17 - Chuyên đề tiến sĩ - 14h30′ ngày 14/9/2023 - Phòng 4B nhà G
Vương Thành Chung K20 - Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ - 09h00′ ngày 13/9/2023   – Phòng 4B nhà G
 Vương Hữu Ái Linh, K19  – Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ  – 14h00′ ngày 28/8/2023   – Phòng 4B nhà G
 Nguyễn Thị Minh Trang, K17  – Cấp cơ sở  – 14h30′ ngày 22/8/2023   – Phòng 4B nhà G
 Houavang Yongkouacheuxa   – Cấp cơ sở  – 14h00′ ngày 07/8/2023  – Phòng 4B nhà G
 Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan, K18 - Cấp cơ sở  – 8h30′ ngày 02/8/2023  – Phòng 5A nhà G
Nguyễn Việt Hà, K14 - Chuyên đề tiến sĩ - 09h00′ ngày 26/6/2023 - Phòng 3B nhà G
 Nguyễn Thanh Thảo, K16  – Cấp cơ sở  – 08h30′ ngày 23/6/2023  – Phòng 3B nhà G
Cao Thanh Hùng, K16 - Cấp cơ sở - 08h30′ ngày 21/6/2023 - 3A, nhà G
Lưu Văn Ba , K16 - Cấp cơ sở - 14h00′ ngày 20/6/2023 - 3A, nhà G
BOUNMY LAOFAIDANG, K17 - Chuyên đề tiến sĩ  – 14h ngày 19/6/2023 - 3A, nhà G
Đặng Thị Phương Nga,K16 - Cấp cơ sở  – 14h ngày 16/6/2023 - 3A, nhà G
Nguyễn Hồng Hải, K14 - Cấp cơ sở - 8h30’ngày 10/5/2023 - 3A, nhà G
 Nguyễn Thanh Thảo, K16  – Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ  – 14h ngày 01/5/2023  – 3A, nhà G
Nguyễn Văn Thắng, K19 - Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ - 9h00 ngày 26/5/2023 - 5A, nhà G
Nguyễn Thế Linh,K17  -Chuyên đề tiến sĩ - 15h00 ngày 29/5/2023 - 3A, nhà G
 Lưu Văn Ba, K16   -Chuyên đề tiến sĩ  – 15h00 ngày 03/4/2023  – 4B, nhà G
Ngô Kim Tú, K 14 - Cấp cơ sở - 8h30 ngày 07/02/2023 - 4A, nhà G
Mai Thị Kim Oanh, K17 - Cấp cơ sở - 9h00 ngày 13/01/2023 - 4A, nhà G
Đỗ Thị Vui, K17 - Cấp cơ sở - 15h00 ngày 10/01/2023 - 4A, nhà G
Ngô Kim Tú, K16 - Cấp cơ sở - 14h00 ngày 18/01/2023 - 4A, nhà G
 Cung Thúy Quỳnh, K17  – Cấp cơ sở  – 14h00 ngày 12/01/2023  – 4A, nhà G
Lưu Văn Ba, K16 - Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ - 14h00 ngày 26/12/2022 - 4A, nhà G
 Thái Xuân Sang, K13   -Chuyên đề tiến sĩ  – 16h00 ngày 12/12/2022  – 4B, nhà G
 Vũ Thị Lan, K14  -Chuyên đề tiến sĩ  – 10h00 ngày 12/12/2022  – 3A, nhà G
Hoàng Nhất Thống, K13  -Chuyên đề tiến sĩ  – 17h00 ngày 23/11/2022  – 3A, nhà G
 Nguyễn Minh Lý, K19 - Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ  – 9h00 ngày 07/11/2022   – 3A, nhà G
 Nguyễn Thị Thanh, K16   – Cấp cơ sở  – 8h30 ngày 01/11/2022  – 3B, nhà G
Cao Thanh Hùng, k16 -Chuyên đề tiến sĩ  – 16h00 ngày 12/10/2022  – 5B, nhà G
 Trần Thị Hồng Hạnh, K16   – Cấp cơ sở   – 8h30 ngày 04/10/2022  – 3B, nhà G
 Nguyễn Thị Ngọc Giàu, K13   – Cấp cơ sở  -15h30 ngày 24/9/2022  – 5A, nhà G
 Đặng Thị Phương Nga, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -9h00 ngày 22/9/2022  – 3A, nhà G
 Nguyễn Minh Huyền Trang, K16  – Cấp cơ sở   – 8h00 ngày 09/9/2022  – 5A, nhà G
 Phan Thị Cẩm Giang, K13   – Cấp cơ sở  – 15h30 ngày 07/9/2022  – 3A, nhà G
 Houavang YONGKOUACHEUXA, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  – 8h30 ngày 05/9/2022  – Phòng 3B nhà G
 Phan Thị Tuyết Minh, K16   – Cấp cơ sở  – 14h00 ngày  23/8/2022  – Phòng 4B nhà G
 Nguyễn Hồng Hải, K14 -Chuyên đề tiến sĩ  – 14h00 ngày 13/07/2022  – 3A, nhà G
 Nguyễn Thế Linh, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 14h00 ngày 11/07/2022  – 3A, nhà G
 Phạm Văn Nam, K14  – Cấp cơ sở - 8h00 ngày 04/7/2022 - Phòng 3A nhà G
 Mai Thị Kim Oanh, K17  -Chuyên đề tiến sĩ  – 9h00 ngày 30/5/2022  – Bảo vệ trực tuyến
 Cung Thúy Quỳnh,  K17    -Chuyên đề tiến sĩ  – 9h00 ngày 25/5/2022  – Phòng họp D
 Ngô Kim Tú, K16   -Chuyên đề tiến sĩ  – 16h00 ngày 14/01/2022  – Phòng 204A
 Trịnh Huyền Mai, K17  -Đề cương chi tiết  – 16h00 ngày 14/01/2022  – Phòng 204A
 Nguyễn thị Minh Trang, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 10h ngày 05/01/2022  Trực tuyến 3A, nhà G
 Đặng Thị Thu Phương, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 15h30 ngày 30/12/2021   Trực tuyến 3A, nhà G
 Đỗ Thị Vui, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 9h30 ngày 10/12/2021  Trực tiếp phòng 402
 Trần Thị Hồng Hạnh, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -14h00 ngày 06/12/2021  Trực tuyến 3A, nhà G
 Phan Thị Tuyết Minh, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -14h00 ngày 29/11/2021  Trực tuyến 3A, nhà G
 Nguyễn Hồng Hải, K14  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  -10h30 ngày 29/11/2021  Trực tiếp, phòng D nhà A
Nguyễn Thị Thanh Hoa, K16 -Chuyên đề tiến sĩ - 15h00 ngày 29/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G
Nguyễn Thị Thanh, K16 -Chuyên đề tiến sĩ - 16h00 ngày 26/11/2021 Trực tuyến, phòng D nhà A
Trần Thị Ngọc Quyên, K12 - Cấp cơ sở - 14h00 ngày 23/11/2021 Phòng Truyền thống
Phạm Văn Nam, K14 -Chuyên đề tiến sĩ - 15h30 ngày 19/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G
Nguyễn Minh Huyền Trang, K16 - Chuyên đề tiến sĩ - 14h30 ngày 19/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G
 Mai Thị Kim Oanh - Đề cương chi tiết -14h30 ngày 12/11/2021  Trực tuyến 3A, nhà G

Nguyễn Xuân Tiến, K12

- Cấp cơ sở
 – 8h30 ngay 04/11/2021  – Phòng 3A nhà G
Vũ Thị Thùy Dung, K15 - Đề cương chi tiết, TLTQ - 17h00 ngày 15/10/2021 - Phòng họp D
Nguyễn Huy Hoàng, K12 - Cấp cơ sở -14h00 ngày 13/10/2021 - Phòng 204A
Nguyễn Mai Anh, K15 - Đề cương chi tiết, TLTQ -8h30 ngày 09/07/2021 - Phòng họp D
Đặng Đình Giang, K15 - Chuyên đề tiến sĩ -16h00 ngày 02/07/2021 - Phòng 3A
Đỗ Xuân Hòa, K15 - Đề cương chi tiết, TLTQ -9h00 ngày 30/07/2021 - Phòng 204A
Phạm Thị Hiền Thảo, K15 - Cấp cơ sở -9h00 ngày 29/07/2021 - Phòng 204A
Lê Hữu Toản, K15 - Cấp cơ sở -14h30 ngày 25/06/2021 - Phòng 204A
Nguyễn Thị Vân Anh, K15 - Chuyên đề tiến sĩ -14h00 ngày 04/06/2021 -VP khoa NNPL&LLCS

Comments are closed.