Thông báo: LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

HỌ VÀ TÊN NCS, KHÓA

BẢO VỆ

THỜI GIAN

 ĐỊA ĐIỂM

 Trần Thị Hồng Hạnh, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -14h00 ngày 06/12/2021  Trực tuyến 3A, nhà G
 Phan Thị Tuyết Minh, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -14h00 ngày 29/11/2021  Trực tuyến 3A, nhà G
 Nguyễn Hồng Hải, K14  -Đề cương chi tiếtvà Tiểu luận tổng quan  -10h30 ngày 29/11/2021  Trực tiếp, phòng D nhà A
Nguyễn Thị Thanh Hoa, K16 -Chuyên đề tiến sĩ - 15h00 ngày 29/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G
Nguyễn Thị Thanh, K16 -Chuyên đề tiến sĩ - 16h00 ngày 26/11/2021 Trực tuyến, phòng D nhà A
Phạm Văn Nam, K14 -Chuyên đề tiến sĩ - 15h30 ngày 19/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G
Nguyễn Minh Huyền Trang, K16 - Chuyên đề tiến sĩ - 14h30 ngày 19/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G
 Mai Thị Kim Oanh - Đề cương chi tiết -14h30 ngày 12/11/2021  Trực tuyến 3A, nhà G

Nguyễn Xuân Tiến

- Cấp cơ sở

 8h30

ngày 04/11/2021

 Trực tuyến

Comments are closed.