Thông báo: LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

HỌ VÀ TÊN NCS, KHÓA

BẢO VỆ

THỜI GIAN

 ĐỊA ĐIỂM

Mai Thị Kim Oanh, K17 - Cấp cơ sở - 9h00 ngày 13/01/2023 - 4A, nhà G
Đỗ Thị Vui, K17 - Cấp cơ sở - 15h00 ngày 10/01/2023 - 4A, nhà G
Ngô Kim Tú, K16 - Cấp cơ sở - 14h00 ngày 18/01/2023 - 4A, nhà G
 Cung Thúy Quỳnh, K17  – Cấp cơ sở  – 14h00 ngày 12/01/2023  – 4A, nhà G
Lưu Văn Ba, K16 - Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ - 14h00 ngày 26/12/2022 - 4A, nhà G
 Thái Xuân Sang, K13   -Chuyên đề tiến sĩ  – 16h00 ngày 12/12/2022  – 4B, nhà G
 Vũ Thị Lan, K14  -Chuyên đề tiến sĩ  – 10h00 ngày 12/12/2022  – 3A, nhà G
Hoàng Nhất Thống, K13  -Chuyên đề tiến sĩ  – 17h00 ngày 23/11/2022  – 3A, nhà G
 Nguyễn Minh Lý, K19 - Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ  – 9h00 ngày 07/11/2022   – 3A, nhà G
 Nguyễn Thị Thanh, K16   – Cấp cơ sở  – 8h30 ngày 01/11/2022  – 3B, nhà G
Cao Thanh Hùng, k16 -Chuyên đề tiến sĩ  – 16h00 ngày 12/10/2022  – 5B, nhà G
 Trần Thị Hồng Hạnh, K16   – Cấp cơ sở   – 8h30 ngày 04/10/2022  – 3B, nhà G
 Nguyễn Thị Ngọc Giàu, K13   – Cấp cơ sở  -15h30 ngày 24/9/2022  – 5A, nhà G
 Đặng Thị Phương Nga, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -9h00 ngày 22/9/2022  – 3A, nhà G
 Nguyễn Minh Huyền Trang, K16  – Cấp cơ sở   – 8h00 ngày 09/9/2022  – 5A, nhà G
 Phan Thị Cẩm Giang, K13   – Cấp cơ sở  – 15h30 ngày 07/9/2022  – 3A, nhà G
 Houavang YONGKOUACHEUXA, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  – 8h30 ngày 05/9/2022  – Phòng 3B nhà G
 Phan Thị Tuyết Minh, K16   – Cấp cơ sở  – 14h00 ngày  23/8/2022  – Phòng 4B nhà G
 Nguyễn Hồng Hải, K14 -Chuyên đề tiến sĩ  – 14h00 ngày 13/07/2022  – 3A, nhà G
 Nguyễn Thế Linh, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 14h00 ngày 11/07/2022  – 3A, nhà G
 Phạm Văn Nam, K14  – Cấp cơ sở - 8h00 ngày 04/7/2022 - Phòng 3A nhà G
 Mai Thị Kim Oanh, K17  -Chuyên đề tiến sĩ  – 9h00 ngày 30/5/2022  – Bảo vệ trực tuyến
 Cung Thúy Quỳnh,  K17    -Chuyên đề tiến sĩ  – 9h00 ngày 25/5/2022  – Phòng họp D
 Ngô Kim Tú, K16   -Chuyên đề tiến sĩ  – 16h00 ngày 14/01/2022  – Phòng 204A
 Trịnh Huyền Mai, K17  -Đề cương chi tiết  – 16h00 ngày 14/01/2022  – Phòng 204A
 Nguyễn thị Minh Trang, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 10h ngày 05/01/2022  Trực tuyến 3A, nhà G
 Đặng Thị Thu Phương, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 15h30 ngày 30/12/2021   Trực tuyến 3A, nhà G
 Đỗ Thị Vui, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 9h30 ngày 10/12/2021  Trực tiếp phòng 402
 Trần Thị Hồng Hạnh, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -14h00 ngày 06/12/2021  Trực tuyến 3A, nhà G
 Phan Thị Tuyết Minh, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -14h00 ngày 29/11/2021  Trực tuyến 3A, nhà G
 Nguyễn Hồng Hải, K14  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  -10h30 ngày 29/11/2021  Trực tiếp, phòng D nhà A
Nguyễn Thị Thanh Hoa, K16 -Chuyên đề tiến sĩ - 15h00 ngày 29/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G
Nguyễn Thị Thanh, K16 -Chuyên đề tiến sĩ - 16h00 ngày 26/11/2021 Trực tuyến, phòng D nhà A
Trần Thị Ngọc Quyên, K12 - Cấp cơ sở - 14h00 ngày 23/11/2021 Phòng Truyền thống
Phạm Văn Nam, K14 -Chuyên đề tiến sĩ - 15h30 ngày 19/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G
Nguyễn Minh Huyền Trang, K16 - Chuyên đề tiến sĩ - 14h30 ngày 19/11/2021 Trực tuyến 3A, nhà G
 Mai Thị Kim Oanh - Đề cương chi tiết -14h30 ngày 12/11/2021  Trực tuyến 3A, nhà G

Nguyễn Xuân Tiến, K12

- Cấp cơ sở
 – 8h30 ngay 04/11/2021  – Phòng 3A nhà G
Vũ Thị Thùy Dung, K15 - Đề cương chi tiết, TLTQ - 17h00 ngày 15/10/2021 - Phòng họp D
Nguyễn Huy Hoàng, K12 - Cấp cơ sở -14h00 ngày 13/10/2021 - Phòng 204A
Nguyễn Mai Anh, K15 - Đề cương chi tiết, TLTQ -8h30 ngày 09/07/2021 - Phòng họp D
Đặng Đình Giang, K15 - Chuyên đề tiến sĩ -16h00 ngày 02/07/2021 - Phòng 3A
Đỗ Xuân Hòa, K15 - Đề cương chi tiết, TLTQ -9h00 ngày 30/07/2021 - Phòng 204A
Phạm Thị Hiền Thảo, K15 - Cấp cơ sở -9h00 ngày 29/07/2021 - Phòng 204A
Lê Hữu Toản, K15 - Cấp cơ sở -14h30 ngày 25/06/2021 - Phòng 204A
Nguyễn Thị Vân Anh, K15 - Chuyên đề tiến sĩ -14h00 ngày 04/06/2021 -VP khoa NNPL&LLCS

Comments are closed.