LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 31/10/2019 15h30 Nguyễn Thị Bích Lan NCSK14 Phòng 204 x 29/10/2019 15h30 Nguyễn Quang Sáng NCSK12 Phòng...