LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 4/9/2020  14h00 Bùi Công Quang NCS K15 Phòng 205 x 24/8/2020  8h30 Nguyễn Tuấn Hưng NCS K15 Phòng 204 x...