Danh sách Nghiên cứu sinh và đề tài luận án khóa 11

DANH SÁCH VÀ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 11 (2013-2016)

 

TT

Nghiên cứu sinh

Đề tài

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Cơ quan công tác

1 Đỗ Thuận An Nữ 3/3/1975 Học viện Hành chính Đào tạo theo chức danh cho cán bộ lãnh đạo chính quyền quận ở Việt Nam hiện nay
2 Kiều Quỳnh Anh Nữ 15/10/1972 Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam Chính sách phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam hiện nay
3 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 3/4/1971 Học viện Hành chính Sử dụng tài liệu lưu trữ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam
4 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 22/12/1974 Học viện Hành chính Xã hội hóa dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội
5 Mai Hữu Bốn Nam 19/5/1963 Học viện Hành chính Tổ chức bộ máy Ban quản lí khu kinh tế cấp tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
6 Nguyễn Thị Thu Cúc Nữ 29/9/1971 Học viện Hành chính Cộng đồng dân cư tham gia vào quá trình ra quyết định của chính quyền xã ở tỉnh Nam Định
7 Vũ Thế Duy Nam 1/9/1977 Học viện Hành chính Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay
8 Huỳnh Khắc Điệp Nam 11/12/1978 Bộ Giáo dục & Đào tạo Hoàn thiện chính sách khuyến khích hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
9 Nguyễn Tiến Đức Nam 10/10/1977 Viện Quản lý và Phát triển châu Á Sự giao thoa của quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công và khu vực tư ở Việt Nam
10 Nguyễn Thị Linh Giang Nữ 24/2/1977 HV Chính trị – Hành chính KV3 Thực thi chính sách an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay
11 Nguyễn Thị Hà Nữ 1/2/1986 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
12 Lê Quang Hải Nam 1/7/1970 UBKT Trung ương Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong mô hình chính quyền đô thị ở Việt Nam
13 Nguyễn Thu Hằng Nữ 15/7/1980 Viện NCKHKT bảo hộ Lao động Quản lý nhà nước bằng pháp luật về an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam
14 Bùi Ngọc Hiền Nam 10/10/1977 Trường CBQLGD TPHCM Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục phổ thông vùng ĐBSCL
15 Hoàng Thị Thu Hồng Nữ 12/5/1980 Cục Văn thư & Lưu trữ Nhà nước Cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành lưu trữ Việt Nam
16 Trần Anh Hùng Nam 14/11/1973 Học viện Hành chính Thẩm quyền của chính quyền địa phương trong giải quyết khiếu nại về đất đai của Việt Nam hiện nay
17 Vũ Thị Thanh Hương Nữ 2/11/1984 Hoàn thiện chính sách xuất khẩu lao động Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế
18 Trần Thị Bảo Khanh Nữ 18/11/1982 ĐH Công đoàn Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực giảng viên đại học công lập khu vực đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay
19 Nguyễn Xuân Lâm Nam 7/5/1979 Vùng Cảnh sát Biển I Hoàn thiện thể chế xử lý vi phạm hành chính trên biển của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam
20 Vũ Đức Lễ Nam 24/2/1964 ĐH Hải Dương Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam
21 Trần Ngọc Luân Nam 4/4/1977 VP Chính phủ Quản lý nhà nước đối với việc huy động vốn đầu tư nhằm phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam
22 Vũ Thành Luân Nam 20/10/1983 ĐH An ninh nhân dân TPHCM Quản lý nhà nước về cư trú của người nước ngoài ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam VN
23 Lê Minh Nam Nam 28/2/1975 Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
24 Võ Thị Nga Nữ 5/12/1966 Trường CĐ KT – CN Quảng Ngãi Quản lý nhà nước việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong các trường Cao đẳng tư thục khu vực Duyên hải miền Trung
25 Nguyễn Thị Ngân Nữ 25/8/1974 Học viện Hành chính Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
26 Tạ Thị Bích Ngọc Nữ 9/4/1984 ĐH Quốc gia Hà Nội Chính sách xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
27 Bùi Bá Nghiêm Nam 25/10/1981 Bộ Công thương Đổi mới chính sách thương mại biên giới của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
28 Lê Như Phong Nam 4/8/1978 Học việnn Hành chính Thể chế quản lý nhà nước đối với giáo dục sau đại học ở Việt Nam hiện nay
29 Phạm Ngọc Quỳnh Nam 14/10/1974 UBND huyện Vĩnh Bảo – HP Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng duyên hải Bắc bộ theo hướng CNH, HĐH
30 Nguyễn Thanh Sơn Nam 21/10/1961 Bộ Công an Thể chế QLNN về an ninh đối ngoại ở Việt Nam hiện nay
31 Lương Văn Thắng Nam 12/04/1977 Bộ Khoa học và Công nghệ Quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
32 Đặng Anh Thư Nữ 2/12/1982 Cục An toàn –Bức xạ hạt nhân Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực ngành năng lượng nguyên tử đáp ứng nhu cầu phát triển điện hạt nhân của Việt Nam
33 Tạ Quang Trung Nam 18/5/1979 Bộ Nội vụ Chính sách phát triển khoa học công nghệ ở Việt nam trong thời kì công nghiệp hóa, hiện địa hóa.
34 Nguyễn Hồng Trường Nam 11/8/1971 Bộ Y tế Xây dựng chính sách dinh dưỡng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
35 Nguyễn Kim Tuyển Nam 18/3/1966 Bộ Tài nguyên&Môi trưởng Phát triển nguồn nhân lực ngành môi trường Việt Nam
36 Trần Quốc Việt Nam 10/5/1981 Học viện Hành chính Kiểm soát hoạt động thực thi quyền hành pháp nhằm bảo đảm quyền công dân ở Việt Nam hiện nay
37 Trương Quốc Việt Nam 5/8/1986 Trường ĐH Nội vụ Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền nông thôn ở Việt Nam hiện nay
38 Đinh Thị Hải Yến Nữ 15/8/1979 Trường CBQL Giao thông vận tải Quản lý tài chính công đối với các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước
39 KhămmonCHĂN THẠ CHÍT Nam 8/10/1979 HV Chính trị – Hành chính QG Lào Cải cách bộ máy hành chính nhà nước CHDCND Lào
40 Phon Kẹo SẺNG MẠ NY Nam 23/04/1981 HV Chính trị – Hành chính QG Lào Hoàn thiện phân cấp quản lí hành chính nhà nước ở CHDCND Lào
41 Lê Khánh Cường Nam 22/7/1983 ĐH Quốc gia Hà Nội Quản lý nhà nước đối với xóa đói giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
42 Phạm Văn Phong Nam 20/9/1990 Học viện Hành chính Vai trò của thanh tra nhà nước trong quản lý công ở Việt Nam
43 Lê Tự Gia Thạnh Nam 26/7/1977 UBND TP Đà Nẵng Xây dựng chính sách phát triển chuỗi đô thị động lực vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
44 Trần Thị Huyền Trang Nữ 10/8/1989 Học viện Hành chính Quản lý nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở vùng đồng bằng sông Hồng
45 Tạ Văn Vĩnh Nam 18/9/1986 Học viện Hành chính Hoàn thiện công tác quy hoạch theo hướng tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực để chủ động ứng phó với biến đồi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
46 Giáp Thị Yến Nữ 3/3/1978 Học viện Hành chính Đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Comments are closed.