DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VÀ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN KHÓA 12

STT Họ và tên Ngày sinh Đề tài
1 NGUYỄN HỒNG ANH 01/10/1984 Quản lý nhà nước đối với công dân nước ngoài vào làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam
2 PHẠM THỊ NGỌC ANH 29/9/1986 Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong  khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
3 PHAN THỊ MỸ BÌNH 01/11/1975 Quản lý nhà nước đối với hoạt động quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam
4 DƯƠNG THỊ BÍCH DIỆP 27/2/1982 Quản lý nhà nước về thông tin trên Internet trong quá trình hội nhập ở Việt Nam
5 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN 24/4/1979 Quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trợ xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
6 QUÁCH NGỌC DŨNG 27/8/1975 Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa quốc gia ở Đồng bằng sông Hồng
7 NGUYỄN XUÂN ĐỘ 10/08/1975 Quản lý Nhà nước đối với hoạt động lễ hội dân gian khu vực đồng bằng sông Hồng
8 NGUYỄN THU HÀ 25/3/1975 Đổi mới quy trình phân tích chính sách tài chính ở Việt Nam hiện nay
9 THÁI VÂN HÀ 28/1/1982 Quản lý nhà nước đối với phát triển giáo dục từ trung học phổ thông lên đại học, cao đẳng ở Việt Nam
10 PHẠM THU HẰNG 08/12/1982 Chất lượng đội ngũ công chức ngành Kiểm sát nhân dân ở Việt Nam hiện nay
11 NGUYỀN THỊ HIÊN 02/02/1982 QLNN đối với kinh tế nông nghiệp Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
12 TRƯƠNG THỊ THU HIỀN 13/3/1983 Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay
13 HOÀNG ĐÌNH HIỂN 08/09/1979 Quản lý nhà nước đối với các trường văn hóa nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam
14 NGUYỄN HUY HOÀNG 19/5/1975 Hợp tác công – tư  trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội
15 LÊ HÙNG 07/09/1983 Quản lý nhà nước về dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
16 PHAN TUẤN HÙNG 05/2/1980 Quản lý nhà nước đối với hàng rào kỹ thuật về môi trường trong thương mại quốc tế
17 LÊ THỊ HƯƠNG 28/9/1983 Đánh giá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công tại các cơ quan HCNN cấp tỉnh Việt Nam
18 LÊ VĂN KHOA 09/09/1979 Quản lý nhà nước về giáo dục trong điều kiện xã hội hóa ở Việt Nam hiện nay
19 THỊNH VĂN KHOA 14/4/1971 Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
20 NGUYỄN VĂN KIỀU 20/4/1981 Quản lý Nhà nước đối với tổ chức xã hội trên địa bàn Hà Nội
21 NGUYỄN KHẮC LINH 20/01/1990 Phát triển nguồn nhân lực giảng viên các Học viện, trường Đại học thuộc Bộ Công an
22 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 24/1/1980 Xây dựng thể chế quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực trẻ em ở Việt Nam hiện nay
23 NGUYỄN THÙY LINH 23/7/1981 Hoàn thiện thể chế kinh tế đối với doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
24 PHOU THONE LUANG VI LAY 12/12/1977 Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Luang Prabang
25 NGUYỄN TUẤN MINH 05/7/1978 Quản lý chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
26 TÔ HỒNG NAM 17/10/1976 Quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam
27 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 16/3/1988 Chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
28 PHONESAVANH LATSAVONG 06/5/1983 Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
29 NGUYỄN VĂN PHONG 08/06/1982 Quản lý nhà nước đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục ở Việt Nam
30 PHẠM LONG PHƯƠNG 12/8/1977 Quản lý nhà nước về an toàn thông tin, an ninh mạng internet
31 DƯƠNG THỊ MINH QUY 20/3/1981 Quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phát triển đội ngũ cán bộ, công chức ở Việt Nam
32 TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN 05/3/1983 Chính sách đãi ngộ đối với công chức trong cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam
33 NGUYỄN ĐỨC QUYỀN 15/1/1982 Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh
34 NGUYỄN QUANG SÁNG 18/7/1982 Quản lý nhà nước về Giáo dục đại học trong điều kiện xã hội hóa dịch vụ công
35 NGUYỄN ĐÌNH THÁI 10/10/1984 Phân cấp giữa trung ương và địa phương trong bối cảnh xây dựng chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh
36 NGUYỄN THỊ MAI THOA 05/7/1974 Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội
37 LÊ THỊ BÍCH THUẬN 18/10/1965 Xây dựng phát triển đội ngũ công chức quản lý văn hóa ở Việt Nam
38 NGUYỄN XUÂN TIẾN 07/11/1965 Năng lực công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn của UBND TP trực thuộc Trung ương trong bối cảnh cải cách ở Việt Nam hiện nay
39 TRẦN VĂN TÌNH 02/12/1986 Quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long
40 TRẦN ĐỨC TOÀN 03/02/1985 Quản lý nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên ở Việt Nam hiện nay
41 NGUYỄN TRỌNG TRÍ ’23/6/1973 Phối hợp trong thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam
42 VÕ CÔNG TRÍ 20/11/1959 Quản lý của nhà nước Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa qua các thời kỳ từ chính quyền phong kiến đến nay
43 ĐẶNG THANH TÙNG 16/8/1967 QLNN đối với hoạt động kiểm tra, giám sát công chức trong thực thi công vụ ở Việt Nam
44 ĐINH THANH TÙNG 29/5/1983 Thể chế hành chính trong các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ở Việt Nam
45 HỒ HOÀNG THANH VÂN 11/10/1977 Quản lí nhà nước đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn Tây Nguyên
46 PHẠM QUỐC VINH 20/02/1976 Quản lí nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Bình theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

Comments are closed.