Danh sách Nghiên cứu sinh và Đề tài luận án tiến sĩ khóa 10 (2012)

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VÀ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

KHÓA 10 (NĂM 2012)

TT

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Cơ quan công tác

Tên đề tài

1 Nguyễn Văn An Nam 30/11/1968 Sở KH&CN

tỉnh Điện Biên

Nâng cao chất lượng quản lý đào tạo cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên trong điều kiện mới.
2 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 23/9/1973 Tạp chí cộng sản Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay
3 Lê Đức Cảnh Nam 01/9/1979 Bộ Công An Quản lý nhà nước đối với các trường giáo dưỡng
4 Nguyễn Hữu Chính Nam 07/11/1963 Tòa án nhân dân

TP Hà Nội

Quản lý tòa án ở Việt Nam – những vấn đề lí luận và thực tiễn
5 Phạm Thị Diễm Nữ 13/03/1983 Học viện Hành chính Năng lực quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại Hà Nội.
6 Vũ Tiến Dũng Nam 27/01/1972 Bệnh viện Bạch Mai Quản lý nhà nước về đào tạo đối với viên chức chuyên môn bậc sau đại học tại các bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam hiện nay.
7 Lê Văn Điệu Nam 23/5/1968 Bộ thông tin và truyền thông Quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng thông tin trong xây dựng chính phủ điện tử Việt Nam.
8 Nguyễn Thanh Giang Nữ 21/1/1976 Học viện Hành chính Đo lường và đánh giá hiệu quả quản lý hành chính nhà nước từ góc độ văn hóa
9 Phạm Thị Hải Hà Nữ 27/7/1973 Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTBXH Quản lý nhà nước về quyền trẻ em ở Việt Nam
10 Trần Sơn Hà Nam 14/7/1958 Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an Quản lý nhà nước trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay
11 Nguyễn Thị Thu Hòa Nữ 04/12/1976 Học viện Hành chính Bài học kinh nghiệm từ những quy định của pháp luật về chế độ quan lại dưới hai triều đại Hậu Lê và Nguyễn
12 Hoàng Thị Hoài Hương Nữ 21/6/1967 Học viện Hành chính Năng lực thực thi công vụ của công chức xã khu vực đồng bằng sông Hồng.
13 Tạ Thị Hương Nữ 20/9/1969 Học viện Hành chính Quản lý nhà nước về cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam
14 Trần Thị Hương Huế Nữ 30/8/1979 Học viện Hành chính Xây dựng khung năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của đội ngũ công chức chính quyền cấp tỉnh
15 Nguyễn Minh Lợi Nam 30/12/1970 Bộ Y tế Quản lý nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng ở Việt Nam hiện nay
16 Chu Thị Khánh Ly Nữ 05/3/1979 Học viện Hành chính Phát triển văn hóa hành chính Việt Nam hiện nay
17 Phùng Thị Kim Nga Nữ 20/02/1973 Sở Tư pháp tỉnh

Vĩnh Phúc

Cơ sở khoa học và thực tiễn hoạt động thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
18 Trần Thu Nga Nữ 01/7/1979 Trường Trung cấp kinh tế Hà Nội Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp
tỉnh
19 Trần Thị Bích Ngọc Nữ 12/6/1979 Trường cán bộ quản lý‎ ‎GTVT Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật cấp bộ.
20 Nguyễn Toàn Thắng Nam 22/10/1970 Học viện Hành chính Phương pháp và kỹ thuật thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
21 Nguyễn Thu Thủy Nữ 25/7/1976 Học viện Hành chính Quản lý nhà nước về đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở thành phố Hà Nội
22 Phạm Thị Minh Thủy Nữ 15/12/1973 Học viện Chính trị – Hành chính KV1 Đánh giá và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở hợp nhất các luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
23 Phạm Thị Thu Thủy Nữ 18/06/1983 UBND thành phố Thái Nguyên Cải cách chính sách tiền lương của công chức cấp xã ở Việt Nam
24 Nguyễn Khánh Toàn Nam 06/6/1979 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Quản lý nhà nước đối với công ty chứng khoán ở Việt Nam
25 Nguyễn Minh Tuấn Nam 24/9/1961 Bộ Y tế Quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế ở Việt Nam thời kỳ hội nhập
26 Tạ Văn Việt Nam 27/11/1982 Học viện Hành chính Hoàn thiện thể chế, chính sách trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
27 Khăm Phăn So Phạp Mi Say Nam 14/09/1979 Tòa án nhân dân miền Bắc Lào Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành tòa án nhân dân ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay
28 Lưu Hải Đăng Nam 07/06/1990 Vừa tốt nghiệp đại học Mô hình đào tạo bồi dưỡng công chức trên cơ sở năng lực thực thi nhiệm vụ theo vị trí việc làm ở Việt Nam hiện nay

Comments are closed.