Danh sách Nghiên cứu sinh và Đề tài luận án tiến sĩ khóa 9 (2011)

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VÀ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

KHÓA 9 (NĂM 2011)

TT

Họ và tên NCS

GT

Ngày sinh

Cơ quan công tác

Tên đề tài

01

Hà Ngọc Anh

Nam

01.02.1960

Ban Dân vận Trung ương Đảng

Hoàn thiện các giải pháp QLNN đối với các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

02

Nguyễn Huy Chí

Nam

01.09.1976

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam.

03

Vũ Xuân Cường

Nam

12.04.1971

Công ty cổ phần Hapaco

Quản lý nhà nước đối với tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

04

Đoàn Nhân Đạo

Nam

04.09.1967

Công ty TNHH Việt Mỹ, Quảng Bình

Tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay

05

Phan Thị Mỹ Hạnh

Nữ

15.07.1977

Bộ Công An

QLNN về công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

06

Phạm Thị Quỳnh Hoa

Nữ

01.08.1970

Học viện Hành chính

Phát triển năng lực cho công chức lãnh đạo quản lý cấp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở Việt Nam

07

Trần Việt Hoa

Nữ

21.03.1976

Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ

Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

08

Phùng Đức Hiệp

Nam

28.04.1971

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ NN&PTNT

Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

09

Phạm Thị Thu Huyền

Nữ

17.12.1976

UBND Thành phố Hà Nội

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Hà Nội trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế

10

Hoàng Văn Hùng

Nam

27.05.1962

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Quản lý nhà nước trong việc huy động nguồn lực khoa học công nghệ khu vực dân sự phục vụ quốc phòng.

11

Trần Thị Thu Hương

Nữ

19.08.1976

Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT 2

Hoàn thiện cơ chế kiểm tra quyết định quản lý hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh

12

Nguyễn Đức Kha

Nam

10.04.1962

Học viện Hành chính

QLNN đối với thương mại quốc tế nhằm hạn chế nhập siêu ở Việt Nam hiện nay

13

Trần Văn Khai

Nam

02.6.1965

Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Phú thọ

QLNN về du lịch các tỉnh Trung du và miền núi Bắc bộ

14

Trịnh Văn Khánh

Nam

11.09.1977

UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội

Năng lực thực thi công vụ của công chức lãnh đạo cấp phòng tại thành phố Hà Nội hiện nay

15

Nguyễn Thị Phương Lan

Nữ

08.03.1981

Học viện An ninh nhân dân

Hệ thống công cụ tạo động lực trong quản lý nhân sự ở các cơ quan nhà nước trong giai đoạn mới

16

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nữ

17.10.1982

Học viện Hành chính

Cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

17

Nguyễn Hải Long

Nam

05.05.1952

Bộ Giáo dục và Đào tạo

QLNN về phân cấp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

18

Nguyễn Đồng Minh

Nam

15.09.1977

Học viện Hành chính

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc hệ thống Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

19

Đặng Thị Phương Nga

Nữ

12.11.1979

Bộ Y tế

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách trung ương trong ngành y tế ở Việt Nam

20

Phạm Thị Ngát

Nữ

16.12.1978

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, chi nhánh Trung Yên

QLNN đối với việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của các ngân hàng thương mại nhà nước tại Việt Nam

21

Trần Minh Nhật

Nam

25.07.1982

Học viện Hành chính

QLNN đối với vốn nhà nước tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam

22

Lê Thị Trâm Oanh

Nữ

30.05.1982

Học viện Hành chính

Tuyển dụng nhân sự cho cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam theo mô hình việc làm

23

Phan Thị Tố Oanh

Nữ

11.08.1973

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Gia

QLNN đối với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

24

Nguyễn Đình Sơn

Nam

30.08.1975

UBND phường Hạ Đình, Hà Nội

Hoàn thiện QLNN tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất ở các quận thuộc thành phố Hà Nội

25

Tô Xuân Thao

Nam

20.11.1970

Ban Quản lý vịnh Hạ Long

QLNN về khai thác tài nguyên thiên nhiên ở vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh

26

Cao Hưng Thái

Nam

26.11.1962

Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế

Nâng cao năng lực quản lý của công chức các bệnh viện công lập

27

Đoàn Văn Thái

Nam

11.02.1962

Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Quản lý nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay

28

Nguyễn Đức Thắng

Nam

25.09.1977

Học viện Hành chính

Nâng cao hiệu quả thực thi chính sách xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh Tây Bắc nước ta trong thời gian tới

29

Nguyễn Minh Thơ

Nam

30.05.1977

Tỉnh đoàn Lạng Sơn

QLNN về nguồn nhân lực của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khu vực Đông bắc bộ

30

Nguyễn Trang Thu

Nữ

12.04.1975

Học viện Hành chính

Vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thúc đẩy cải cách hành chính

31

Đào Thị Thanh Thủy

Nữ

13.10.1980

Học viện Hành chính

Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

32

Trần Anh Tuấn

Nam

15.09.1977

Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

QLNN đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ở Việt Nam

33

Jung Gun Young

Nam

01.08.1974

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Quản lý nhà nước về môi trường ở Hàn Quốc – Những giá trị tham khảo cho Việt Nam

34

Phạm Ngọc Huyền

Nữ

04.06.1989

Phương pháp và kỹ thuật thẩm định văn bản quy phạm pháp luật cấp bộ

35

Nguyễn Quỳnh Nga

Nữ

17.03.1988

Học viện Hành chính

Quan hệ công chúng của Chính phủ phục vụ cải cách hành chính công ở Việt Nam

36

Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Nữ

01.08.1988

Học viện Hành chính

Quản lý công vụ theo việc làm ở Việt Nam hiện nay

Comments are closed.