Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Học viện Hành chính Quốc gia tuyển sinh đào tạo thạc sĩ
Lễ bế giảng và trao bằng tiến sỹ, thạc sỹ, năm 2019

Theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt; là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo nguồn nhân lực trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

Học viện Hành chính Quốc gia được các cơ quan, tổ chức sử dụng nhân lực và học viên, nghiên cứu sinh đã và đang theo học chương trình đào tạo sau đại học của Học viện đánh giá là cơ sở đào tạo sau đại học có uy tín, chất lượng. Nội dung chương trình thường xuyên được cập nhật, đáp ứng nhu cầu của cơ quan sử dụng nhân lực, của xã hội và người học, trong đó đặc biệt chú trọng nội dung quản lý, quản trị hiện đại trong khu vực công.

Giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đến từ học viện và các bộ, ngành, địa phương có nhiều kinh nghiệm quản lý, trực tiếp giảng dạy bằng các phương pháp hiện đại, đa dạng, coi người học là trung tâm, kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến.

Học viện liên tục tuyển sinh các khoá đào tạo trình độ thạc sĩ với 5 ngành: Quản lý công, Chính sách công, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý kinh tế trên phạm vi cả nước và đào tạo tại trụ sở chính của Học viện ở Hà Nội, phân viện tại TP.HCM, Huế và khu vực Tây Nguyên, cụ thể như sau:

Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

- Chỉ tiêu (dự kiến): 410

- Thời gian nhận hồ sơ: 14/08 – 13/11/2020

- Ngày thi: 12/12 – 13/12/2020

(Chi tiết xem trong Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020, số 1129/TB-HCQG ngày 14/08/2020).

Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021

- Chỉ tiêu (dự kiến): 619

- Thời gian nhận hồ sơ: 27/10 – 28/12/2020.

- Ngày thi: 23/01 – 24/01/2021

(Chi tiết xem trong Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021, số 1617/TB-HCQG ngày 26/10/2020).

Lớp Bổ sung kiến thức để dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 dự kiến khai giảng vào tháng 11/2020.

Thông tin chi tiết truy cập cổng thông tin điện tử của Học viện Hành chính Quốc gia: www.napa.vn hoặc liên hệ với Ban Quản lý đào tạo Sau đại học:

- Trưởng ban: 024.38357889; 0989099008

- Phó Trưởng ban: 024. 37734061; 0906172886

- Phòng Quản lý hỗ trợ đào tạo (đăng ký học bổ sung kiến thức): 024.38359351; 0904099702; 0912276255; 0977545248

- Phòng Quản lý đào tạo thạc sĩ (nộp hồ sơ thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ: 024.37731907; 0988765489; 0945887272; 0912658658

Comments are closed.