Lê Như Minh Nam_Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

Tác giả:  Lê Như Minh Nam
Tên Đề tài:  Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Hoàng Mai
Năm bảo vệ:  2017

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8VzhyZXJPSjE4TTg/view?ths=true

Comments are closed.