Lịch bảo vệ Chuyên đề tiến sĩ của NCS Trịnh Thị Thủy

Nghiên cứu sinh

Bảo vệ

Thời gian bảo vệ

Địa điểm

Trịnh Thị Thủy (K8)

- Chuyên đề tiến sĩ

14h30
ngày 31/10/2014

Phòng họp D,
Học viện Hành chính

Comments are closed.