Lịch bảo vệ chuyên đề tiến sĩ từ 03/2014 trở về trước

 Họ và tên NCS  Thời gian  Địa điểm 
Nguyễn Đức Thắng

K9

9h00

16/05/2014

Phòng họp 4C

Nhà A, HVHC

Lê Cẩm Hà

K8

9h00

07/05/2014

Phòng họp 4C

Nhà A, HVHC

Nguyễn Thị Phương Lan

K9

9h30

25/04/2014

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Bùi Thị Ngọc Mai

K7

14h30

07/4/2014

Phòng họp A

Nhà A, HVHC

Phan Thị Mỹ Hạnh 17h00

26/03/2014

Phòng họp A

Nhà A, HVHC

Đào Thanh Thủy 16h 00

26/03/2014

Phòng họp A

Nhà A, HVHC

Bùi Thị Ngọc Hiền 15h00

28/2/2014

Phòng họp A

Nhà A, HVHC

Lê Văn Hòa 8h30

02/01/2014

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Đoàn Nhân Đạo 14h00

02/1/2014

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Đặng Thị Minh 09h00

23/8/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Lê Văn Từ 16h00

16/7/2013

Phòng họp A

Nhà A, HVHC

Trần Văn Trung 15h00

05/2/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Đậu Thế Tụng 14h30

17/1/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Đinh Minh Dũng 16h00

26/9/1012

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Xomnit 15h00

12/7/2012

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Vũ Duy Duẩn 14h00

18/7/2012

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Tống Duy Tình 09h00

21/7/2012

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

 Hà Văn Hòa 16h00

04/6/2012

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

 Đinh Lâm Tấn  16h00

04/5/2012

 Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Nguyễn Văn Giang  14h00

03/5/2012

 Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Comments are closed.