Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở từ 03/2014 trở về trước

 Họ và tên NCS Tên đề tài   Thời gian  Địa điểm 
Cấn Việt Anh Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội 14h30

17/4/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Tống Duy Tình Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về văn bản chuyên ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 14h30

20/03/2014

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Đậu Thế Tụng Các giải pháp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường Đại học công lập Việt Nam 14h30

18/03/2014

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Trần Văn Trung Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay 9h00

18/03/2014

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Đinh Lâm Tấn Xây dựng phương pháp đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam hiện nay 9h00

23/01/2014

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Vũ Duy Duẩn Giải quyết khiếu nạo, tố cáo – phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay 14h30

17/10/2013

Phòng họp B

Nhà A, HVHC

Phạm Văn Tác Quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực Y tế 9h00

24/11/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Nguyễn Lâm Thành Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số phía bắc Việt Nam 09h

03/11/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Somnith SYLIBOUNLIENG Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước CHDCND Lào 15h

17/10/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Nguyễn Văn Hanh Chưa cập nhật 14h30

27/8/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Cấn Việt Anh Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội 09h00

11/7/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Đinh Minh Dũng Quản lý nhà nước ở cấp Huyện đối với giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vùng đồng bằng sông Cửu Long 09h00

27/2/2013

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Phan Hải Hồ Quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực ở Việt Nam 14h30

08/9/2012

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Lê Toàn Thắng Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay 09h00

09/9/2012

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Nguyễn Thị Ngọc Hoa Quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm ở nước ta hiện nay 14h30

08/6/2012

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Phùng Văn Hiền Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam  08h30

10/5/2012

 Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Comments are closed.