Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp học viện từ 03/2014 trở về trước

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công – Mã số: 62 34 82 01

                           Quản lý công – Mã số: 62 34 04 03

 

Nghiên cứu sinh Đề tài Thời gian Địa điểm
Nguyễn Thanh Hải Hoàn thiện thanh tra diện rộng của Thanh tra chính phủ trong việc thực hiện chính sách xã hội ở nước ta hiện nay 14h30

16/03/2014

Phòng họp B

tầng 2, nhà A, HVHC

Phạm Văn Tác Quản lý nhà nước đội ngũ cán bộ chuyên khoa sau đại học trong lĩnh vực y tế 9 giờ

16/ 03/2014

Phòng hội thảo B,

HVHC

Trương Đình Chiến Quản lý nhà nước đối với hệ thống trường phổ thông ngoài công lập vùng Tây Nguyên 9 giờ

15/ 03/2014

Phòng họp D

tầng 4, nhà A, HVHC

Nguyễn Lâm Thành Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam . 9 giờ

23/ 02/2014

Phòng Truyền thống, HVHC
Lê Toàn Thắng Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay. 9 giờ

12/ 03/2014

Phòng họp D

tầng 4, nhà A, HVHC

Nguyễn Thị Thanh Thủy Đổi mới quản lý nhà nước về giao thông đô thị tại thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 9 giờ

15/ 01/2014

Phòng họp D

tầng 4, nhà A, HVHC

Đinh Minh Dũng Quản lý nhà nước ở cấp huyện đối với giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 9 giờ

23/ 11/2013

Phòng họp D, tầng 4, nhà A, HVHC
Trần Hòa Bình 14h30

26/8/2013

Phòng BV Luận án

Tầng 4

Nhà A, HVHC

Nguyễn Ngọc Thanh Đổi mới nhằm nâng cao chất lượng chính quyền cấp cơ sở ở nước ta hiện nay. 14h30

16/7/2013

Phòng BV Luận án

Tầng 4

Nhà A, HVHC

Phan Hải Hồ Quản lý nhà nước về chứng thực ở Việt Nam. 14h30

18/6/2013

Phòng BV Luận án

Tầng 4

Nhà A, HVHC

Nguyễn Thị Ngọc Hoa Quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm ở Việt Nam hiện nay. 09h00

16/6/2013

Phòng BV Luận án

Tầng 4

Nhà A, HVHC

Bounly SAYTHONGPHET Quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo vùng cao dân tộc Bắc Lào trong giai đoạn hiện nay. 15h00

03/10/2012

Phòng BV Luận án

Nhà A, HVHC

Amkha VONGMEUNKA Hoàn thiện quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại của Cộng hòa dân chủ nhân dân LÀO. 16h00

25/9/2012

Phòng BV Luận án

Nhà A, HVHC

Nguyễn Mạnh Quyền  Quản lý nhà nước đối với sự phát triển vùng phụ cận của trung tâm thủ đô Hà Nội. 14h30

11/9/2012

 

Phòng họp D

Nhà A, HVHC

Nguyễn Việt Xô QLNN về cổ phần hóa theo hướng hình thành các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay.  08h30

15/1/2012

 Phòng họp D

Nhà A, HVHC

 

Comments are closed.