Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Văn Hòa

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Nghiên cứu sinh: Lê Văn Hòa

Đề tài: “Quản lý theo kết quả trong thực thi chính sách công ở Việt Nam”,

Chuyên ngành: Quản lý Hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn khoa học:

1) PGS. TS Lê Thị Vân Hạnh

2) PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Hải

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 08 tháng 09  năm 2014

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.