Nguyễn Thị Hạnh_Pháp luật quản lý về Hộ tịch – từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Tác giả:  Nguyễn Thị Hạnh
Tên Đề tài:  Tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện miền núi từ thực tiễn
huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh
Chuyên ngành:   Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Mã số:  60 38 01 02
Người hướng dẫn:  TS. Nguyễn Minh Sản
Năm bảo vệ:  2016

Tải luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8WnNIV3F2Qjk1dE0/view?ths=true

Comments are closed.