Thalonsay Thammavong – Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào

Tác giả: Thalonsay Thammavong
Tên Đề tài:  Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào
Chuyên ngành:   Quản lý công
Mã số:  60 34 04 03
Người hướng dẫn:  TS. Lương Minh Việt
Năm bảo vệ:  2016

Tài liệu luận văn: https://drive.google.com/file/d/0B8trZX0WDtT8a1ltMnBnWWpqclk/view?ths=true

 

Comments are closed.