Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Lương Thị Quyên

“Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho nghiên cứu sinh:

Lương Thị Quyên bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Đề tài: Quản lý nhà nước về việc làm cho nông dân bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03;

Thời gian: 08 giờ  30, ngày 16  tháng 02 năm 2023;

Địa điểm: Phòng 5A, tầng 5, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.”

Xin trân trọng cảm ơn.

Comments are closed.