Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Hải

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Hải

Đề tài: Kiến tạo môi trường phát huy vai trò đội ngũ trí thức trẻ trong nền công vụ Việt Nam

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03

Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Lưu Kiếm Thanh; 2. TS. Nguyễn Thị Hường

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.

Đề nghị nghiên cứu sinh cùng ngành Quản lý công đến dự.

     

Comments are closed.