Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Thị Thúy Nga

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thúy Nga

Đề tài: Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường cao đẳng công lập ở Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà          2. PGS.TS. Hà Thế Truyền

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 27 tháng 3 năm 2023.

Địa điểm: Phòng 4A nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Comments are closed.