Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN:
Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Vui
Đề tài: Thực hiện chính sách đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số tại các tỉnh Tây Bắc.
Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03
Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2023
Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Kính mời Quý vị quan tâm đến dự! Đề nghị nghiên cứu sinh cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.
16:19

Comments are closed.