Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Bùi Bá Nghiêm

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Bùi Bá Nghiêm

Đề tài: Chính sách thương mại biên giới của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

Người hướng dẫn:          1. PGS.TS. Lê Quốc Lý                            2. PGS.TS. Trần Thị Cúc

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Phòng 4B, tầng 4, nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.