Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đỗ Anh Tuấn

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức cho nghiên cứu sinh:

Đỗ Anh Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Đề tài: Quản lý nhà nước về phòng, chống buôn bán phụ nữ qua biên giới ở Việt Nam hiện nay.

Ngành: Quản lý công; Mã số: 9 34 04 03.

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 09 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp 4B nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.”

Xin trân trọng cảm ơn.

Comments are closed.