Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh An Đình Doanh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

 Nghiên cứu sinh: An Đình Doanh

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên     Việt Nam.

       Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; mã số: 62 34 82 01.

Người hướng dẫn:   1. GS.TS. Nguyễn Đăng Thành;

  1. TS. Hoàng Xuân Lương.

Thời gian: 08h 00, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.