Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của Nghiên cứu sinh Befour Nanthavong

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

     

 Nghiên cứu sinh: Befour Nanthavong

Đề tài: Chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Văn phòng

Phủ Thủ tướng nước CHDCND Lào.

     Chuyên ngành: Quản lý công; mã số: 9 34 04 03.

     Người hướng dẫn:   TS. Lê Anh Xuân; 2. PGS.TS. Phạm Đức Chính  

Thời gian: 09h 00, ngày 21 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp 3A, Nhà G, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.